Staple Finisher-AE/Booklet Finisher-AE/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Voit käyttää seuraavia viimeistelytoimintoja asentamalla "Staple Finisher-AE"- tai "Booklet Finisher-AE"-yksikön.
Lajittelu
Tulosteet lajitellaan alkuperäisen sivujärjestyksessä oleviin nippuihin.

Ryhmittely
Kaikki saman alkuperäisen sivun tulosteet ryhmitellään samaan nippuun.

Siirto
Jokainen tulostettu ryhmä siirretään vastakkaisiin suuntiin.

Nidonta + lajittelu
Tulosteet lajitellaan sivujärjestyksessä oleviin nippuihin ja nidotaan (kulma/kaksois). Voit vihkonitoa ja tulostaa tulosteet "Booklet Finisher-AE" -yksikköä.

Nidonta + ryhmittely
Kaikki saman alkuperäisen sivun tulosteet ryhmitellään samaan nippuun ja nidotaan (kulma/kaksois).

Ilman niittejä
Tulosteet puristetaan ja liitetään yhteen ilman niittejä. Voit vaivattomasti jakaa paperit painamalla puristettua osaa sormillasi. Tämä toiminto on hyödyllinen kun haluat säästää niittejä ja myös tulosteiden alustavaan nidontaan.
Tietoja paperityypeistä, joita voi käyttää Ilman niittejä, on kohdassa Staple Finisher-AE / Booklet Finisher-AE.
Tietoja toiminnoista ja papereista, joita ei voi käyttää Ilman niittejä, on kohdassa Restrictions on Combinations of Copy Functions (Rajoitukset kopiointitoimintojen yhdistelmissä) tai Paperi ei käytettävissä viimeistelyyn. Seuraavat eivät ole käytettävissä riippuen nidontapaikasta.
Paperi, jota ei voi käyttää kaksipuoliseen tulostukseen
Eri paperikoot
Käyttöympäristön ja paperityypin mukaan puristettu osa voi irrota helposti.
Manuaalinen nidonta
Voit nitoa tulostetut paperit manuaalisesti asettamalla paperit aukkoon. Voit esimerkiksi irrottaa nidotun asiakirjan niitit kopiointia tai skannausta varten ja nitoa sen jälkeen asiakirjan uudelleen.
Vihkotaitto (vain Booklet Finisher-AE)
Tulosteet taitetaan kahtia. Enintään kolme arkkia voidaan taittaa yhdessä.
VINKIT
Jos asennat "2/4 Hole Puncher Unit-A"- tai "4 Hole Puncher Unit-A" -yksikön "Staple Finisher-AE"- tai "Booklet Finisher-AE" -yksikköön, voit tehdä tulosteisiin reikiä.

Näkymä ulkopuolelta

Booklet Finisher-AE
Staple Finisher-AE

Taso A

Tulosteet luovutetaan tälle tasolle. Voit määrittää toiminnot, joihin tasoa käytetään, määrittämällä <Luovutustason asetukset>. <Output Tray Settings> *

Nidontapainike

Paina tätä painiketta kun nidot paperia manuaalisesti (Manuaalinen nidonta). Voit nitoa paperia myös ilman että painat painiketta. Voit määrittää ajan jonka kuluttua paperi nidotaan siitä kun se on asetettu sisään. <Säätötoiminto> <Nidonnan alun aikaviive nidontalilassa.> *

Suoristusyksikkö

Avaa tämä kansi kun poistat paperitukosta.

Etukansi (ylempi)

Avaa tämä kansi vaihtaessasi niittikasettia sekä poistaessasi juuttunutta paperia tai nidontayksikköön tai vihkonidontayksikköön juuttuneita niittejä. Jos "2/4 Hole Puncher Unit-A" tai "4 Hole Puncher Unit-A" on asennettu, tyhjennä rei'itysjäte avaamalla.

Aukko

Aseta paperi kun nidot manuaalisesti. Voit määrittää ajan jonka kuluttua paperi nidotaan siitä kun se on asetettu sisään.

Etukansi (alempi) (vain Booklet Finisher-AE)

Avaa kun poistat juuttuneen paperin, kun poistat niittitukoksen tai kun vaihdat vihkonidontayksikön niittikasetin.

Vihkotaso (vain Booklet Finisher-AE)

Tulosteet vihkonidotaan ja luovutetaan tälle tasolle.

Taso B

Tulosteet luovutetaan tälle tasolle. Voit määrittää toiminnot, joihin tasoa käytetään, määrittämällä <Luovutustason asetukset>. <Output Tray Settings> *

Näkymä sisäpuolelta

Booklet Finisher-AE
Staple Finisher-AE

Vihkonidontayksikkö (vain Booklet Finisher-AE)

Vedä ulos kun poistat paperitukoksen tai poistat niittitukoksen vihkonidontayksiköstä, tai kun vaihdat niittikasetin.

Rei'itysjätesäiliö (2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A)

Vedä ulos kun poistat rei'itysjätteen. Rei'itysjätteen tyhjentäminen (lisävaruste)
Nidontakohdan valitseminen
Manuaalinen nidonta
Reikien tekeminen
Lisätietoja paperikoosta, jota voi käyttää nidontaan, vihkonidontaan, rei'itykseen ja vihkotaittoon, on kohdassa Staple Finisher-AE / Booklet Finisher-AE.
Ohjeita nidontayksikön tai vihkonidontayksikön niittikasetin vaihtamiseen on kohdassa Niittien lisääminen (lisävaruste).
Ohjeita paperitukoksen tai niittitukoksen poistamiseen on kohdassa Paperitukosten poistaminen ja Niittitukosten poistaminen (lisävaruste).
Sidottavien arkkien enimmäismäärä ei ehkä ole käytettävissä paperityypin mukaan. Vaihda tässä tapauksessa paperityyppi tai vähennä sidottavien arkkien määrää.
Lajittelu ja ryhmittely
Jos valitset <Siirto> yhdessä lajittelun tai ryhmittelyn kanssa, jokaista tulosteryhmää siirretään.
Kun luovutustaso on täynnä, seuraavat tulosteet luovutetaan automaattisesti seuraavalle käytettävissä olevalle tasolle. Jos kaikki käytettävissä olevat tasot täyttyvät, tulostus pysähtyy. Poista kaikki luovutettu paperi tasoilta, jolloin tulostus jatkuu.
Nitojat
Kun käytät Nidonta-toimintoa, älä poista paperinippua luovutustasolta työn aikana. Poista paperinippu kun työ on valmistunut.
Jos viesti "Lisää niittejä nitojayksikköön." tulee näkyviin, niitit ovat loppumassa. Vaihda niittipesä jotta voit jatkaa työskentelyä.
Jos taso saavuttaa alimman kohtansa, tulostus keskeytyy tilapäisesti. Poista kaikki luovutettu paperi tasoilta, jolloin tulostus jatkuu.
Vihkonidonta
Taitosten tarkkuus saattaa vaihdella riippuen paperityypistä ja arkkien lukumäärästä.
8299-02L