Alkuperäisten asettaminen

Aseta alkuperäiset valotuslasille tai syöttölaitteeseen. Aseta valotuslasille sellaiset alkuperäiset asiakirjat, joita ei voi asettaa syöttölaitteeseen, kuten kirjat ja paksut/ohuet paperit. Jos haluat skannata 2-puolisia alkuperäisiä asiakirjoja tai useita alkuperäisiä asiakirjoja, aseta ne syöttölaitteeseen. Tietoja ladattavasta koosta yms. on kohdassa Käytettävissä oleva paperi.
Käytä täysin kuivia alkuperäisiä asiakirjoja
Kun asetat alkuperäisiä asiakirjoja, varmista, että niissä oleva liima, muste tai korjausväri on täysin kuivunut.
Paperitukoksien estämiseksi
Älä aseta seuraavanlaisia alkuperäisiä syöttölaitteeseen, koska siitä voi aiheutua paperitukos:
rypistynyt tai taittunut paperi
hiilipaperi tai hiilitaustainen paperi
käpristynyt tai rullautunut paperi
päällystetty paperi
revenneet alkuperäiset
alkuperäiset, joissa on suuria reikiä
ohut paperi
nidotut tai liittimellä liitetyt alkuperäiset
lämpösiirtotulostimella tulostettu paperi
kalvot
alkuperäiset, joissa on kiinni paperilappuja
yhteen liimautuneet alkuperäiset
läpinäkyvään taskuun asetetut alkuperäiset
Alkuperäisten täsmällinen skannaaminen
Syöttölaitteeseen asetetut alkuperäiset asiakirjat skannataan, kun ne syötetään laitteeseen. Valotuslasille asetetut alkuperäiset asiakirjat sen sijaan pysyvät paikallaan skannauksen aikana. Kun halutaan tarkempi skannaustulos, on suositeltavaa asettaa alkuperäiset asiakirjat valotuslasille.
Jäljennöspaperin ja kalvojen skannaaminen
Kun skannaat läpikuultavia alkuperäisiä asiakirjoja (esim. jäljennöspaperia tai kalvoja), aseta ne valotuslasille ja peitä ne tavallisella valkoisella paperilla.
Asiakirjojen koot
Laite tunnistaa asetetun asiakirjan koon automaattisesti ennen skannausta. Kun lähetät faksiasiakirjoja ja vastaanottajan laitteen paperin koko on pienempi kuin skannatun asiakirjan koko, alkuperäisen kuvaa saatetaan joko pienentää tai se saatetaan jakaa pienempiin osiin ennen lähettämistä.

Alkuperäisten asettaminen valotuslasille

1
Avaa syöttölaite.
Jos asetat alkuperäisen asiakirjan, joka ei mahdu syöttölaitteen aukkoon, alkuperäisen asiakirjan kokoa ei ehkä tunnisteta oikein.
2
Aseta alkuperäinen asiakirja valotuslasille tekstipuoli alaspäin.
Aseta alkuperäisen asiakirjan kulma valotuslasin vasempaan yläkulmaan.
Kun kopioit 2-puolisen alkuperäisen, aseta alkuperäinen siten, että sen ylä- ja alaosa ovat oikein paikoillaan alla olevassa kuvassa osoitetulla tavalla.
3
Sulje syöttölaite varovasti.
Alkuperäinen asiakirja on valmis skannattavaksi.
Kun skannaus on valmis, poista alkuperäinen valotuslasilta.
Kun suljet syöttölaitteen, varo, ettei valotuslasin läpi tuleva valo osu silmiisi.
Kun paksu alkuperäinen, kuten kirja tai aikakauslehti asetetaan valotuslasille, älä paina syöttölaitetta voimakkaasti.

Alkuperäisten asettaminen syöttölaitteeseen

Älä aseta mitään ylimääräistä alkuperäisten luovutustasolle, sillä alkuperäiset saattavat vaurioitua, jos teet niin.
1
Kohdista liukuohjaimet vastaamaan alkuperäisten kokoa.
Kun asetat suurikokoisia alkuperäisiä asiakirjoja, vedä alkuperäisten syöttötason ja luovutustason jatke ulos, jotta asiakirjat eivät putoa syöttölaitteen reunan yli (vain Single Pass DADF-C).
2
Tuuleta alkuperäisten pino ja tasaa reunat.
Tuuleta alkuperäisten pino pienissä nipuissa ja tasaa reunat napauttamalla pinoa kevyesti tasaiseen alustaan muutaman kerran.
3
Aseta alkuperäiset tekstipuoli ylöspäin syöttölaitteeseen niin pitkälle kuin ne menevät.
Kun ne on syötetty riittävän syvälle, alkuperäisen asetusilmaisin syttyy.
Alkuperäiset asiakirjat ovat valmiit skannattavaksi.
Rajoitusviivat
Varmista, että alkuperäisten pino ei ylitä rajoitusmerkkiä (). Jos asetat alkuperäisiä asiakirjoja, jotka ylittävät rajoituksen, niitä ei ehkä skannata tai ne saattavat aiheuttaa paperitukoksen.
Kun asetetaan taitettu alkuperäinen
Suorista aina alkuperäisissä mahdollisesti olevat taitokset ennen kuin asetat paperit paperikasettiin. Jos alkuperäinen asiakirja on taitettu, näyttöön voi tulla virheviesti, sillä alkuperäisen kokoa ei voi tunnistaa oikein.
Aseta liukuohjaimet alkuperäisen asiakirjan reunoihin
Jos liukuohjaimet ovat liian löysällä tai tiukalla, siitä voi aiheutua syöttövirheitä tai paperitukoksia.
Kun alkuperäisiä skannataan
Älä lisää tai poista alkuperäisiä asiakirjoja.
Kun skannaus on valmis
Poista skannatut alkuperäiset asiakirjat alkuperäisten luovutustasolta paperitukosten estämiseksi. Jotta alkuperäiset eivät jäisi alkuperäisten luovutustasolle, alkuperäisten luovutuksen ilmaisin vilkkuu, kun alkuperäisiä luovutetaan, ja vilkkuu jonkin aikaa sen jälkeen, kun kaikki alkuperäiset on luovutettu.
Lisäksi jos syöttölaitteeseen asetetaan seuraava alkuperäinen, kun edellinen on alkuperäisten luovutustasolla, alkuperäisten luovutuksen ilmaisin vilkkuu hetken aikaa (vain Single Pass DADF-C).
Pitkien alkuperäisten skannaus
Jos skannaat pitkiä alkuperäisiä (joiden pituus on enintään 630 mm (enintään 990 mm, jos Single Pass DADF-C on käytössä)), tue alkuperäisiä kädellä skannauksen ja paperin luovutuksen aikana.
Ohuiden alkuperäisten papereiden asettaminen
Ohuet alkuperäiset saattavat rypistyä kuumissa ja kosteissa olosuhteissa.
Ohuita alkuperäisiä papereita voi olla vaikea asettaa. Taivuta tässä tapauksessa paperia kevyesti sen asettamisen aikana (vain Single Pass DADF-C).
Varmista, että et työnnä alkuperäistä liian lujaa. Muutoin alkuperäistä ei ehkä syötetä oikein tai se voi aiheuttaa paperitukoksen.
Kun asetat ohuita A3- tai A4R-alkuperäisiä syöttölaitteeseen, nosta alkuperäisten pysäytin ylös, jotta skannatut alkuperäiset eivät rypisty (vain Single Pass DADF-C).
Samojen alkuperäisten toistuva skannaus
Samaa alkuperäistä ei ole suositeltavaa skannata yli viittä kertaa (tämä vaihtelee paperilaadun mukaan). Alkuperäinen voi taittua tai rypistyä tai sen lähetys voi vaikeutua.
Värillisen alkuperäisen skannausalue
Kun värillinen alkuperäinen skannataan ja käytetään automaattisen värintunnistuksen asetusta, asiakirja voidaan tunnistaa mustavalkoiseksi, jos siinä on värillisiä osia vain seuraavassa kuvassa harmaana näkyvillä alueilla.
Single Pass DADF-C
1-puoliset alkuperäiset
2-puoliset alkuperäiset
Etupuoli
Taustapuoli
Paperin
syöttösuunta
DADF-BA
Paperin
syöttösuunta
:10 mm
:17 mm
Voit skannata alkuperäiset värillisinä asiakirjoina asettamalla laitteen täysväritilaan.
Kun kopioit 2-puolisen alkuperäisen, aseta alkuperäinen siten, että sen ylä- ja alaosa ovat oikein paikoillaan alla olevassa kuvassa osoitetulla tavalla.
Voit asettaa erikokoisia alkuperäisiä ja skannata ne kaikki kerralla.
Erikokoisten alkuperäisten kopioiminen yhdessä (Erikokoiset alkuperäiset)
Erikokoisten alkuperäisten lähettäminen yhdessä (Erikokoiset alkuperäiset)
Erikokoisten alkuperäisten lähettäminen/tallentaminen yhdessä (Erikokoiset alkuperäiset)
8299-00R