Esipainetun paperin luovutustason valitseminen

Voit määrittää, mille tasolle esipainettu paperi luovutetaan. Tulostustason määrittäminen kullekin toiminnolle voi vähentää tulosteiden etsintään käytettyä aikaa. Voit myös määrittää luovutustasojen prioriteetin, kun samalle toiminnolle on määritetty useita luovutustasoja.
Tämä asetus on käytettävissä vain, jos laitteessa on useita luovutustasoja.

Käytettävissä olevat toiminnot laitekokoonpanon ja luovutustason mukaan

Laitekokoonpano
Käytettävissä olevat toiminnot luovutustason ja oletusprioriteetin mukaan
Tason sijainti
Inner 2way Tray-M
<Taso A>
1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin, 2 Vastaanotto, 2 Muu, 2 IP-faksi, 2 Faksi
<Taso B>
2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin, 1 Vastaanotto, 1 Muu, 1 IP-faksi, 1 Faksi
Inner 2way Tray-M ja Copy Tray-T
<Taso A>
1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin, Vastaanotto, Muu, IP-faksi, Faksi
<Taso B>
2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin, Vastaanotto, Muu, IP-faksi, Faksi
<Taso C>
Kopio, Tallennetut tiedostot, Tulostin, 1 Vastaanotto, 1 Muu, 1 IP-faksi, 1 Faksi
Inner Finisher-L
<Taso A>
1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin, 2 Vastaanotto, 2 Muu, 2 IP-faksi, 2 Faksi
<Taso B>
2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin, 1 Vastaanotto, 1 Muu, 1 IP-faksi,1 Faksi
Inner Finisher-L ja Copy Tray-T
<Taso A>
1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin, Vastaanotto, Muu, IP-faksi, Faksi
<Taso B>
2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin, Vastaanotto, Muu, IP-faksi, Faksi
<Taso C>
Kopio, Tallennetut tiedostot, Tulostin, 1 Vastaanotto, 1 Muu, 1 IP-faksi, 1 Faksi
Staple Finisher-AE
tai
Booklet Finisher-AE
<Taso A>
2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin, 1 Vastaanotto, Muu, 1 IP-faksi, 1 Faksi
<Taso B>
1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin, Vastaanotto, Muu, IP-faksi, Faksi
<Taso C>
Kopio, Tallennetut tiedostot, Tulostin, Vastaanotto, 1 Muu, IP-faksi, Faksi
Staple Finisher-AE ja Copy Tray-T
tai
Booklet Finisher-AE ja Copy Tray-T
<Taso A>
2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin, 1 Vastaanotto, Muu, 1 IP-faksi, 1 Faksi
<Taso B>
1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin, Vastaanotto, Muu, IP-faksi, Faksi
<Taso C>
Kopio, Tallennetut tiedostot, Tulostin, Vastaanotto, 1 Muu, IP-faksi, Faksi
<Taso D>
Kopio, Tallennetut tiedostot, Tulostin, 2 Vastaanotto, Muu, 2 IP-faksi, 2 Faksi
Jos tietty taso saavuttaa pinoamisrajan, laite valitsee automaattisesti toisen tason, joka on määritetty samalle toiminnolle. On kuitenkin suositeltavaa, että asetat vain yhden tason faksi-/I-faksiasiakirjoille, jotta ehkäiset niiden katoamisen.
Luovutustasojen prioriteetti määrittyy sen mukaan, missä järjestyksessä luovutustasot on valittu. Prioriteetti ilmaistaan näytössä seuraavasti: "1", "2", ja "3".
Valitse <Muu>, kun tulostat raportteja.
IP-faksitoiminto näytetään, kun toiminto on otettu käyttöön.
Faksitoiminto näytetään laitekokoonpanoissa, joissa on faksikortti asennettuna.
IP-faksinumeron ja faksitoimintojen lopussa näytetään numero, joka ilmaisee käytettävissä olevien linjojen määrän.
Paperia ei ehkä luovuteta tässä asetuksessa määritetylle luovutustasolle käytetyn paperin ja asetettujen viimeistelytoimintojen mukaan.
Paperikoot, joita voidaan luovuttaa kullekin luovutustasolle, vaihtelevat laitekokoonpanon mukaan. Lisätietoja on kohdassa Lisävarusteet.
Kun luovutustaso, joka ei tue siirtotilaa, on valittu luovutustason asetuksessa, kopioita ei luovuteta luovutustasolle määritettyjen asetusten mukaisesti, jos <Siirto> on käytössä. Ratkaise ongelma tekemällä jokin seuraavista toimista.
Poista käytöstä <Siirrä samalla> automaattisen lajittelun asetuksissa. <Automaattinen lajittelu>
Määritä luovutustason asetuksissa luovutustaso, joka tukee siirtotilaa.
Poista <Lajittelu> käytöstä manuaalisesti ennen työn suorittamista.
Kun <Käytä lisäluovutustasoa> -määritys on <Ei>, lisäluovutustasoa ei voi valita luovutustasoksi. <Käytä lisäluovutustasoa> (vain C3800 Series) *
8299-016