Monitoimitason paperikoon ja -tyypin määrittäminen

Jos <Paperinsyöttö tulostusohjaintöille MT-kasetin kanssa> -asetuksena on <Tila A (Priorisoi tulostusohjaimen asetukset)>, tulostinajurin asetukset ovat etusijalla, kun monitoimitaso määritetään paperilähteeksi tulostinajurista tulostettaville töille.
Jos tulostinajurissa määritetty paperikoko ja -tyyppi eivät vastaa monitoimitasolle lisätyn paperin kokoa ja tyyppiä, tuloksena voi olla paperitukos tai muita tulostusongelmia.
1
Lisää paperia monitoimitasolle. Paperin lisääminen monitoimitasolle
Paperikoon ja paperityypin määritysikkuna avautuu.
2
Määritä paperikoko.
Kun asetat vakiokokoista paperia, paperin koko tunnistetaan automaattisesti. Automaattinen paperikoon tunnistus voidaan asettaa käyttämään A/B-kokoja, tuumakokoja tai A/K-kokoja. <Paperikokoryhmä kasetin autom. tunnistukselle>
Jos näytössä oleva paperikoko poikkeaa asetetusta paperikoosta, paperia ei ehkä ole asetettu oikein. Aseta paperi uudelleen.
Vaikka paperi on lisätty oikein, joitakin pieniä vakiokokoja ei ehkä tunnisteta oikein. Valitse tässä tapauksessa <Vakiokoko> ja valitse paperikoko. Automaattisesti tunnistettavat paperikoot
Jos valitset <Suosikkipaperi> ja tallennat usein käytetyt paperikoot painikkeisiin, voit käyttää niitä yhdellä painalluksella. Monitoimitason usein käytetyn paperikoon ja -tyypin tallentaminen
Kun lisätään vakiokokoista paperia
Muokatun paperikoon lisääminen
Kirjekuorten lisääminen
3
Valitse <Muuta> kohdassa <Paperityyppi>.
4
Valitse paperityyppi ja sitten <OK>.
Jos lisätty paperityyppi ei ole näkyvissä, valitse se luettelosta valitsemalla <Asetukset>.
Jos paperityyppiä, jota olet lisännyt, ei ole mainittu asetukset-ikkunassa, voit tallentaa sen paperityyppiluetteloon. Paperityypin hallinta-asetukset
Paperityyppiä kirjekuori ei voi valita <Paperityyppi> -kohdan tietonäytössä. Kun haluat valita paperityypiksi kirjekuoren, tallenna paperityyppi kohdassa <Tallenna suosikkipaperi (Monitoimitaso)>, valitse sitten <Suosikkipaperi> vaiheessa 2  painike, johon kirjekuorityyppi on tallennettu  <OK>. Monitoimitason usein käytetyn paperikoon ja -tyypin tallentaminen
5
Valitse <OK>.
Jos näytössä on muu kuin paperikoon ja tyypin määritysikkuna
Jos näytössä on viesti, joka kehottaa säätämään paperiohjaimen, säädä paperiohjaimen leveys uudelleen ja valitse <OK>.
8299-011