Paperikoon ja -tyypin määrittäminen

Sinun on määritettävä paperin koko ja tyyppi vastaamaan asetettua paperia. Varmista, että muutat paperiasetukset, kun lisäät paperia, joka on erilaista kuin aiemmin käytetty paperi.
Jos asetus ei vastaa lisätyn paperin kokoa tai tyyppiä, seurauksena voi olla paperitukos tai tulostushäiriö.
8299-00Y