Alkuperäisten asettaminen ja paperin lisääminen

Tässä osassa kuvataan, miten skannattavat alkuperäiset asetetaan ja miten lisätään paperia tulostamista varten. Tässä osassa on myös tietoja lisätyn paperin koon ja tyypin määrittämisestä.

Alkuperäisten asettaminen

Tässä osassa kerrotaan alkuperäisten asiakirjojen asettamisesta valotuslasille tai syöttölaitteeseen.

Paperin lisääminen

Tässä osiossa kuvataan paperin lisääminen paperikasettiin ja monitoimitasolle.

Paperikoon ja -tyypin määrittäminen

Tässä osassa kuvataan, miten paperilähteeseen lisätyn pape koko ja tyyppi määritetään.
Kun laitekokoonpanossa on useita luovutuskohteita
Voit määrittää paperin luovutuskohteen kullekin toiminnolle tulostuksen aikana. Esipainetun paperin luovutustason valitseminen
8299-00L