Niittitukosten poistaminen

Jos tapahtuu niittitukos, näytössä näkyy viesti, niittitukoksen sijainti sekä tukoksen poistamisohjeet. Tarkista niittitukoksen sijainti näytössä ja poista niitti seuraavien ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja niittitukosten poiston varotoimenpiteistä on kohdassa "Tärkeitä turvallisuusohjeita" ohjeessa UKK-opas.
Kopiot ja tulosteet voidaan tulostaa lisälaitteeseen, kun poistat niittitukoksia. Ole varovainen kiinnitettyä lisälaitetta käsiteltäessä.
Varmista ennen käsittelyä
Ennen kuin aloitat niittitukosten poistamisen, varmista, että laitteen paperikasettien ja lisälaitteiden kannet on suljettu.
8299-028