Johdanto (tietoja laitteesta)

Tässä luvussa annetaan oleellisia tietoja laitteen käytöstä, kuten sen osat ja tavat lisätä paperia. Tässä osassa on myös tietoja esimerkiksi pääyksikön huoltotoimenpiteiden, paperi- tai niittitukosten selvittämisen ja laitteen teknisten tietojen tapaisista aiheista.

Laitteen käyttöoppaat

Tässä osassa kuvataan eri oppaat, joista saa tietoja käyttöoppaan (tämän oppaan) käytöstä sekä laitteen toiminnoista ja käytön toimenpiteistä.

Osat ja niiden toiminnot

Tässä osassa kuvataan laitteen ulkoiset ja sisäiset osat ja niiden toiminnot.

Laitteen käynnistäminen

Tässä osassa kerrotaan, miten laite käynnistetään ja sammutetaan.

Alkuperäisten asettaminen ja paperin lisääminen

Tässä osassa kuvataan, miten skannattavat alkuperäiset asetetaan ja miten lisätään paperia tulostamista varten.

Pääyksikön huolto

Tässä osassa kerrotaan laitteen huoltamisesta ja ylläpitämisestä, kuten säännöllisestä puhdistuksesta ja tarvikkeiden vaihdosta.

Paperitukosten poistaminen

Tässä osiossa kuvataan laitteen käytön aikana tapahtuvien paperitukosten selvittäminen.

Niittitukosten poistaminen (lisävaruste)

Tässä osiossa kuvataan laitteen käytön aikana tapahtuvien niittitukosten selvittäminen.

Lisävarusteet

Tässä osassa voit tutustua lisälaitteisiin, jotka voivat tehostaa laitteen käyttöä.

Laitteen tekniset tiedot

Tämä osa sisältää pääyksikön ja lisävarusteiden tekniset tiedot.

Lisätietoja

Tässä osassa ovat vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeustiedot.
8299-000