Tulostus- ja viimeistelylaadun säätäminen

Säädä seuraavat asetukset, jos tulostuslaatu ei ole tyydyttävä tai jos haluat säätää paperin taittokohtaa.

Sävyjen säätäminen

Jos sävytyksen toistettavuudesta on tullut niin heikko, että tulostetun kuvan sävytys poikkeaa huomattavasti tulostustiedoista, tee säädöt sävytyksen parantamiseksi.

Värisävyn korjaus (vain C5800 Series)

Jos tulosteiden väri poikkeaa huomattavasti alkuperäisestä asiakirjasta, tämä korjaus säätää tulostusta siten, että se vastaa paremmin alkuperäistä asiakirjaa.

Tummuuden korjaus

Jos tulosteiden tummuus poikkeaa huomattavasti alkuperäisestä asiakirjasta, tämä säätää tummuutta vastaamaan paremmin alkuperäistä.

Epätasaisen väripinnan korjaus

Jos tulosteen kuva-alueiden tummuus on epätasainen, tämä korjaus säätää tulosteen tummuuden tasaiseksi.

Värivirheen korjaus

Jos tulosteen värit valuvat tai ovat sumeita, värivirhe (värin virheellinen rekisteröinti) on voinut sattua. Ongelma saattaa korjautua suorittamalla värivirheen korjaus.

Kirkkauden asetus

Voit lisätä värien kylläisyyttä väritulostuksen aikana.

Kuvankoon säätäminen

Jos kopioidun kuvan koko poikkeaa hieman alkuperäisestä, suoritetaan hienosäätö siten, että tuloste vastaa paremmin alkuperäisen kokoa.

Rasterointikuvion asettaminen

Rasterointikuvion käyttäminen kuvassa mahdollistaa sävyjen ja kaarien toistamisen mahdollisimman pehmeinä tulostetussa kuvassa.

Väriaineen määrän säästötila (vain C3800 Series)

Voit välttää liian suuren värimäärän kiinnittämisen paperiin, josta voi aiheutua tulostusongelmia, kuten heikko väriaineen kiinnitys tai värin näkyminen paperin läpi.

Värin säätö (vain C5800 Series)

Tämän asetuksen avulla voit hienosäätää väritasapainon tummuutta ja voimakkuutta.

Vihkonidonnan paikan säätö

Jos huomaat, että paperin vihkonidonnan paikka ei ole täsmälleen vihkon keskellä, voit säätää vihkonidonnan sijaintia.

Vihkonidonnan taitoksen sijainnin säätö

Voit säätää vihkonidonnan taiton sijaintia vihkotulostuksen aikana.

Paperin taitoksen sijainnin säätö

Paperin taiton paikkaa voi säätää taittotoimintoa määritettäessä.
8299-0UJ