Käyttäjätietojen tulostaminen asiakirjoihin

Voit asettaa laitteen tulostamaan pakolla käyttäjätiedot, kuten kirjautuneen käyttäjän nimen, tulostettuihin tai kopioituihin asiakirjoihin. Tällä toiminnolla voit tunnistaa kuka luovutti asiakirjan yksinkertaisesti tarkistamalla tulostetun tiedon, mikä lannistaa luvatonta kopiointia. Pääkäyttäjän tai Laitevastaavan oikeudet vaaditaan näiden asetusten koostamiseen.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Tulostusasetukset>  <Pakotettu tunnistustietojen tulostus>.
3
Valitse <Kyllä> ja valitse toiminnot käyttäjätietojen pakotettuun tulostamiseen.
Valitse <Kohdetoiminto> -kohdassa <Kyllä> kaikille toiminnoille, joille haluat käyttää tätä asetusta.
4
Määritä tulostuspaikka ja alkuperäisen suunta ja valitse <OK>.
Valitse tulostuspaikka painamalla nuolipainikkeita. Säädä sijainti tarkasti valitsemalla <Aseta tiedot> ja määritä sijainti.
Aseta alkuperäinen pystysuuntaisesti valitsemalla <Pystykuva> tai aseta alkuperäinen vaakasuuntaisesti valitsemalla <Sivuttaiskuva>.
8299-0HJ