Välityspalvelimen asettaminen

Voit asettaa välityspalvelimen hoitamaan liikennöinnin laitteen sijasta, ja käyttää sitä otettaessa yhteyttä verkon ulkopuolisiin laitteisiin, kuten selattaessa verkkosivuja. Turvallisuus vahvistuu käytettäessä välityspalvelinta, sillä laite ei kytkeydy suoraan verkon ulkopuolisiin resursseihin. Näiden asetusten määrittämiseen tarvitaan pääkäyttäjän tai verkkovastaavan oikeudet.

1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Yleisasetukset>  <Verkko>  <TCP/IP-asetukset>  <Välityspalvelimen asetukset>.
3
Määritä <Käytä välityspalvelinta> -asetukseksi <Kyllä>, määritä tarvittavat asetukset ja valitse <OK>.
<Palvelimen osoite>
Syötä käytettävän välityspalvelimen osoite. Määritä IP-osoite tai isäntänimi ympäristöstäsi riippuen.
<Porttinumero>
Syötä käytettävän välityspalvelimen porttinumero.
<Käytä välityspalvelinta samalla toimialueella>
Valitse <Kyllä>, jos haluat käyttää välityspalvelinta myös saman toimialueen laitteiden kanssa viestimiseen.
Tämä asetus näytetään vain päälinjan välityspalvelimen asetusten ikkunassa.
<Aseta autentikointi>
Kun käytät välityspalvelimen autentikointitoimintoa, paina tätä ja koosta autentikointitiedot. Valitse avautuvassa ikkunassa <Kyllä>, kirjoita välityspalvelintodennuksessa käytettävä käyttäjänimi ja salasana ja valitse <OK>.
4
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  (Asetukset/Tallennus) <Käytä muut. aset.>  <Kyllä>.
8299-0H2