Osoiteluettelon jakaminen tietyille käyttäjille

Voit jakaa osoiteluettelon tietyille käyttäjille käyttäjäryhmän osoiteluettelon avulla. Tämä on hyödyllistä, kun samalla osastolla käytetään jaettua osoiteluetteloa.

Osoitteiden jakaminen

Toimi seuraavasti.
Käyttäjien tallentaminen.
Tallenna käyttäjät, joille haluat jakaa tietoja. Käyttäjätietojen tallentaminen paikalliseen laitteeseen
Jos käytät palvelintodennusta, siirry vaiheeseen 2.
Ryhmän tallentaminen jakamista varten
Tallenna käyttäjäryhmä. Käyttäjäryhmien tallentaminen
Ryhmän jakamisvastaanottajan määrittäminen
Määritä vaiheessa 2 luotu ryhmä kohdassa [Public View Settings...] osoiteluettelosta, johon vastaanottaja tallennetaan. Vastaanottajien tallentaminen Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen kautta
Voit lisätä aikaisemmin luotuun ryhmään uusia käyttäjiä määrittämällä vastaanottajaryhmän, kun käyttäjiä tallennetaan vaiheessa 1.
8299-0J1