Osastotunnusten hallinta-asetusten määrittäminen

Voit järjestää ja hallita ryhmien käyttäjiä osastotunnusten mukaan. Noudata seuraavia ohjeita, kun määrität osastotunnusten hallinnan ja asetat laitteen laskemaan tulostukseen ja skannaukseen käytetyt sivumäärät.
Varmista että osastokoodit on asetettu laitteeseen rekisteröidyille käyttäjille. Käyttäjätietojen tallentaminen paikalliseen laitteeseen
Osastotunnusten hallinta on käytössä vain käyttäjille, jotka on tallennettu paikalliseen laitteeseen.
Jos kirjaudut sisään järjestelmänvalvojan oikeuksilla, järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi määritetään automaattisesti ja niitä käsitellään osastotunnuksena.
Jos osastotunnusten hallinta on aktivoitu toiminnolle Copy Card Reader, korteille määritettyjä osastotunnuksia käytetään. Siksi et voi tallentaa Osastotunnuksia.
Tietoja tallennettavien osastotunnusten määrästä on kohdassa Hallintatoiminnot.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Paina <Hallinta-asetukset>  <Käyttäjien hallinta>  <Osastotunnusten hallinta>.
3
Valitse <Kyllä>.
Osastokoodien hallinta on käytettävissä.
Poista osastotunnusten hallinta käytöstä valitsemalla <Ei>.
Osastotunnusten ja PIN-koodien tallentaminen
4
Valitse <OK>.
Sivumäärien tarkistaminen
Jos haluat tarkistaa kunkin osastotunnuksen kopiointiin, tulostamiseen ja skannaamiseen käyttämän kokonaissivumäärän, valitse vaiheen 3 näytössä <Sivumäärät>. Sivumääriin eivät sisälly tyhjät sivut tai mallitulosteet, joilla tarkistetaan esimerkiksi sävytyksen säätöjä ja turvavesileimoja.
Mikäli mallissa on faksitoiminto, voit tarkistaa myös faksien lähettämiseen käytetyn kokonaissivumäärän.
Kirjautuminen sisään osastotunnuksella ja PIN-koodilla
Jos käyttäjä tallennetaan osastotunnuksella, sisään voi kirjautua osastotunnuksella ja PIN-koodilla. Käyttäjätietojen tallentaminen paikalliseen laitteeseen
Sisäänkirjausikkuna saadaan näkyviin, kun toiminto käynnistetään tai toiminto on valittu. Kirjautumisnäytön avautumisen määrittäminen
Kirjautumispalvelun vaihtaminen
Laitteessa on käytössä "Käyttäjäautentikointi (henkilökohtaisen autentikoinnin hallinta)" kirjautumispalveluna. Kirjautumispalveluksi voidaan vaihtaa Osastotunnuksella autentikointi" käyttämällä tekstiviestiä. Kirjautumispalvelujen vaihtaminen
8299-0FK