Erikokoisten alkuperäisten lähettäminen/tallentaminen yhdessä (Erikokoiset alkuperäiset)

Voit asettaa syöttölaitteeseen erikokoisia alkuperäisiä ja skannata ne samalla kerralla. Tämä eliminoi tarpeen asettaa alkuperäiset erikseen.
Skannattavien alkuperäisten kokoyhdistelmä on rajoitettu. Sopimattoman yhdistelmän skannaus saattaa vahingoittaa alkuperäisiä tai aiheuttaa paperitukoksia. Laitemääritykset
Älä aseta yhdessä alkuperäisiä jotka ovat eri paksuisia tai eri paperityyppiä. Se saattaa vaurioittaa alkuperäisiä tai aiheuttaa paperitukoksia.
1
Aseta alkuperäiset syöttölaitteeseen. Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Skannaa ja lähetä>. <Päävalikko>-näyttö
3
Määritä vastaanottaja skannauksen perustoimintonäytössä. Skannauksen perustoimintonäyttö
4
Määritä skannausasetukset tarpeen mukaan. Alkuperäisten skannauksen perustoiminnot
5
Valitse <Lisäasetukset>  <Erikokoiset alkuperäiset>.
6
Valitse <Sulje>.
7
Valitse  (Aloita).
Alkuperäiset skannataan ja lähetys/tallennus alkaa.
8299-0AS