UFR II

Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Halftones>
<Text>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion>
<Grafiikka>: <Tarkkuus>, <Sävytys>, <Sekoitussävytys>
<Kuva>: <Tarkkuus>, <Sävytys>, <Sekoitussävytys>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
B
Settings for Printer Settings
<Matching Method>
<General>, <Perceptual>, <Colorimetric>, <Vivid Photo>, <Download Profile>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings for Printer Settings
<Gray Compensation>
<Text>: <On>, <Off>
<Grafiikka>: <Kyllä>, <Ei>
<Kuva>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
B
Settings for Printer Settings
<Paper Save>
<On>, <Off>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings for Printer Settings
8299-0RA