Datan käsittely muistivälineessä

Muistivälineen kytkeminen laitteen USB-porttiin mahdollistaa skannatun datan tallentamisen tai välineeseen tallennettujen tiedostojen tulostamisen. Nimeä tiedostot uudelleen tai poista tarpeettomat tiedostot laitteesta jotta voit hallita ja järjestellä välineen dataa käyttämättä tietokonetta.
Muistivälineen asettaminen
Tietoja käytettävissä olevista muistivälineistä sekä muistivälineen asettamisesta on kohdassa USB-muistivälineen liittäminen.
Muista tarkistaa ennen kuin käytät muistivälinettä
Jotta voit käyttää muistivälinettä, <Muistiväline>-asetuksena on oltava kohdassa <Tallennuspaikan näyttöasetukset> asetus <Kyllä>. <Tallennuspaikan näyttöasetukset>
Valitse <Käytä skannaustoimintoa>- ja <Käytä tulostusta> -asetukseksi <Kyllä>. <Käytä Skannaa/Tulosta -toimintoa>
Kun muistivälinettä ei tunnisteta vaikka se on kytketty oikein, laite saattaa asettua käyttämään MEAP-ajuria USB:n ulkoisena tallennuslaitteena. Valitse <Käytä MEAP-ajuria USB-tallennuslaitteille> -asetukseksi <Ei>. <Käytä MEAP-ajuria USB-tallennuslaitteille>
Jos <Valitse vaihtoehto, kun liität muistimedian> -asetuksena on <Kyllä>, käytettävissä olevien toimintojen pikapainikkeet näytetään, kun asetat muistivälineen. <Valitse vaihtoehto, kun liität muistimedian>
Koska pikapainikkeita ei ehkä näytetään, jos laite on lepotilassa, aseta muistivälinen sen jälkeen, kun laite on palautunut lepotilasta.
Muistivälineen poistaminen
Kun poistat muistivälineen, toimi aina seuraavien ohjeiden mukaisesti. Muistivälineen poistaminen jollain muulla tavalla voi vahingoittaa muistivälinettä ja laitteen pääyksikköä.
1
Valitse .
2
Valitse irrotettava muistiväline ja valitse sitten <Poista>.
3
Irrota muistiväline USB-portista ja valitse <OK>  <OK>.
8299-0E7