Oman tilan luominen Lisätilaen

Lisätilaa käytetään tavallisesti tietojen jakamiseen, mutta voit luoda oman tilan henkilökohtaiseksi tallennustilaksi, joka ei ole muiden käytettävissä. Henkilökohtainen tila sopii erittäin luottamuksellisten asiakirjojen tallentamiseen, sillä siihen on pääsy vain käyttäjillä, jotka ovat kirjautuneet laitteeseen henkilökohtaisen autentikoinnin hallinnalla.
Luodaksesi henkilökohtaisen tilan, henkilökohtaisen autentikoinnin hallinnan asetukset on määritettävä edeltäkäsin. (Käyttäjien hallinta). <Autentikoinnin hallinta>- ja <Salli henkilökohtaisen tilan luonti> -asetukseksi on myös valittava <Kyllä> (Lisätilain asettaminen julkiseksi).
1
Valitse <Tallennetut tiedostot>. <Päävalikko>-näyttö
2
Valitse <Lisätila>.
3
Valitse <Muokkaa henkilökohtaista tilaa>  <Luo henkilökohtainen tila>.
Jos oma tila on jo luotu, valinta <Poista henkilökohtainen tila> näkyy <Luo henkilökohtainen tila> -valinnan sijasta. Kukin käyttäjä voi luoda vain yhden oman tilan, mutta omaan tilaan voidaan luoda useita kansioita.
4
Valitse <Kyllä>.
Oman tilan julkisen kansion nimen vaihtaminen
Käyttäjän nimeä, joka kirjautuu laitteeseen luodakseen henkilökohtaisen tilan, käytetään automaattisesti julkisen kansion nimenä (kansion nimi verkossa). Muuta nimi valitsemalla <Muokkaa henkilökohtaista tilaa>  <Nimeä avattu kansio uudelleen>  kirjoita kansion nimi  <OK>.
Oman tilan poistaminen
Valitse <Muokkaa henkilökohtaista tilaa>  <Poista henkilökohtainen tila>  <Kyllä>.
Käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän oikeudet, voivat poistaa yksittäisiä henkilökohtaisia tiloja tai kaikki henkilökohtaiset tilat Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen avulla.
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus  valitse [Asetukset/Tallennus]  [Toiminnon asetukset]  [Tallenna/Hae tiedostoja] [Poista henkilökohtainen tila].
8299-0CS