De kleur aanpassen

Pas de dichtheid van geel, magenta, cyaan en zwart afzonderlijk aan.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Opties> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Druk op <Kleurbalans>.
5
Druk op <-> of <+> voor elke kleur om de kleurbalans aan te passen.
(Items op het scherm kunnen afwijken, afhankelijk van uw model en opties.)
6
Voer andere aanpassingen uit.
Als vier instellingen worden weergegeven (<Verzadiging aanpassen>, <Aanpassen tint>, <Fijn-aanp. densiteit>, <Aanpassen zwarte tint>)
Als alleen <Fijn-aanp. densiteit> wordt weergegeven
7
Druk op <OK>  <Sluiten>.
8
Druk op  (Start).
Het kopiëren wordt gestart.
TIPS
U kunt maximaal vier instellingen registreren na aanpassing. Druk na het aanpassen van de kleur op <Oproepen/Registreren> selecteer een knop van <C1> tot <C4> druk op <Registreren> <Ja> <OK>.
Als u geregistreerde instellingen wilt oproepen, drukt u op <Oproepen/Registreren>, selecteer een knop en druk op <OK>.
U kunt de knopnamen van <C1> tot <C4> wijzigen. Selecteer de knop die u wilt wijzigen, druk op <Hernoemen> en voer een nieuwe naam in.
Als u de geregistreerde instellingen wilt verwijderen, selecteert u de knop en drukt u op <Verwijderen> <Ja>.
829A-06U