Bladen invoegen bij het kopiëren op transparanten

Bij het kopiëren op transparanten kunt u voorkomen dat transparanten aan elkaar blijven plakken door vellen tussen de transparanten in te voegen. U kunt ook op de invoegbladen afdrukken.
1
Plaats transparanten en papier dat moet worden ingevoegd.
Plaats het transparant in de multifunctionele lade en het papier dat moet worden ingevoegd in de papierlade, en geef het papierformaat en -type voor het transparant en papier op. Papier plaatsen
Voor informatie over de papierformaten die beschikbaar zijn voor transparanten raadpleegt u Technische gegevens hardware.
2
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
3
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
4
Druk op <Opties> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
5
Druk op <Transparante omslagen>.
6
Geef aan of op het invoegvel moet worden gekopieerd en geef het invoegvel op.
Om op het invoegvel te kopiëren, drukt u op <Afdrukken>. De afbeelding die op het voorgaande transparant is afgedrukt, wordt op het invoegvel afgedrukt.
Om het formaat van het invoegvel op te geven, drukt u op <Wijzigen> in <Omslagformaat> en selecteert u het papierformaat.
7
Druk op <OK>  <Sluiten>.
8
Druk op  (Start).
Het kopiëren wordt gestart.
829A-07U