I-faxen ontvangen

Bij ontvangst van een I-fax

Het Verwerken/gegevens-lampje op het bedieningspaneel knippert groen. Wanneer de ontvangst is voltooid, wordt het document automatisch afgedrukt en gaat het lampje uit.
Als u de ontvangst wilt annuleren, drukt u op  (Statusmonitor)  <Ontvangen>  <Opdrachtstatus>  selecteer een document  <Annuleren>.
U kunt opgeven hoe lang het duurt voordat de ontvangst wordt geannuleerd wanneer u een opgesplitste I-fax ontvangt en de daaropvolgende gegevens niet kunnen worden ontvangen. De gegevens die op het opgegeven tijdstip worden ontvangen, worden afgedrukt. <Verdeelde gegevens RX timeout>

Uitvoerpapier

Een inkomende I-fax wordt afgedrukt op hetzelfde formaat papier als het formaat van het ontvangen document. Wanneer geen papier aanwezig is dat overeenkomt met het formaat van het ontvangen document, wordt het document afgedrukt op basis van de instelling bij <Selecteer lade>. <Selecteer lade>
I-faxen handmatig ontvangen
Druk op  (Statusmonitor)  <Ontvangen>  <Opdrachtlog>  <Contr. I-fax RX>. Door op <Fax/I-Fax postbus> (Het scherm <Home>)  <Geheugen RX postbus>  <Verdeelde geg. RX postbus> te drukken, kunt u de ontvangststatussen van verdeelde I-faxen en hun gegevensgrootte controleren.
TIPS
U kunt papier besparen bij het afdrukken.
U kunt bij het afdrukken gegevens, zoals ontvangsttijd, toevoegen aan ontvangen documenten. <Paginavoettekst RX afdrukken>
829A-09E