De resterende hoeveelheid verbruiksmaterialen controleren

Wanneer u op  (Statusmonitor) drukt, verschijnt het scherm Status monitor, waarop u het tonerniveau en het resterende aantal nietjes kunt controleren.
TIPS
U kunt de resterende hoeveelheid verbruiksmaterialen vanaf de Remote UI (UI op afstand) controleren. Controleren van de machinestatus

Het resterende tonerniveau controleren

Het is raadzaam het resterende tonerniveau te controleren voordat u een grote opdracht afdrukt om na te gaan of u al dan niet een nieuwe tonercartridge moet klaarzetten.
Druk op  (Statusmonitor)  <Verbruiksmat./Overige> controleer het resterende tonerniveau.

De resterende ruimte in de tonerafvalbak controleren

Het is raadzaam om de resterende ruimte in de tonerafvalbak te controleren voordat u een grote opdracht afdrukt, om na te gaan of u al dan niet een nieuwe tonerafvalbak moet klaarzetten.
Druk op  (Statusmonitor) <Verbruiksmat./Overige> om de resterende ruimte in de tonerafvalbak te controleren.

Het resterende aantal nietjes en rugnietjes controleren

Het is raadzaam het resterende aantal nietjes te controleren, in het bijzonder voordat u een bewerking uitvoert waarbij een groot aantal boekjes zal worden gemaakt om na te gaan of u een nieuwe nietpatroon moet klaarzetten.
Druk op  (Statusmonitor) <Verbruiksmat./Overige>  controleer <Resterende nietjes> en <Rugnietjes>.

De hoeveelheid ponsafval controleren

Controleer of de ponsafvalbak vol is, in het bijzonder voordat u een groot aantal gaatjes perforeert.
Druk op  (Statusmonitor)  <Verbruiksmat./Overige>  <Ponsafval> <Ponsaval>.

De gedetailleerde status van verbruiksmaterialen controleren

Controleer de gedetailleerde status van verbruiksmaterialen.
Druk op  (Statusmonitor)  <Verbruiksmat./Overige>  <Contr. verbr.mat.>.

Het scherm <Toner/Afvaltoner>

<Item>, <Itemnaam>, <Status> en <Rest. dagen> worden weergegeven.

Het scherm <Overige>

<Item>, <Itemnaam> en <Status> worden weergegeven.
<Rest. dagen> geeft aan hoeveel dagen naar verwachting resteren voordat vervanging nodig is, op basis van gebruik in het verleden.
Zelfs als <Vervanging nodig> wordt weergegeven bij <Rest. dagen>, dient u niet tot vervanging over te gaan voordat u via een bericht in het statusgebied (onderaan het aanraakscherm) wordt verzocht verbruiksmaterialen te vervangen.
Na het starten van de machine duurt het even om de meting voor <Rest. dagen> uit te voeren, en gedurende die tijd <1 jr of langer> weergegeven. Het aantal resterende dagen dat na deze tijd wordt weergegeven, kan in eerste instantie bijzonder klein zijn.
829A-01Y