PS

Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings for Printer Settings
<Job Timeout>
0 tot 3600 seconden; 0 seconden
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Print PS Errors>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Line Refinement>
<On>, <On (Slim)>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings for Printer Settings
<Pure Black Text>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Pure Black Graphics>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings for Printer Settings
<Black Overprint>*1
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<RGB Source Profile>
<sRGB>, <Gamma 1.5>, <Gamma 1.8>, <Gamma 2.4>, <None>, <Download Profile>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<CMYK Simulation Profile>
<JapanColor(Canon>, <US Web Ctd(Canon>, <Euro Standard>, <None>, <Download Profile>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Use Grayscale Profile>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Output Profile>
<Text>: <Normal>, <Photo>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Download Profile>
<Graphics>: <Normal>, <Photo>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Download Profile>
<Image>: <Normal>, <Photo>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Download Profile>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Matching Method>
<Perceptual>, <Saturation>, <Colorimetric>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion>
<Afbeeldingen>: <Resolutie>, <Gradatie>, <Foutdiffusie>
<Afbeelding>: <Resolutie>, <Gradatie>, <Foutdiffusie>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Brightness>*1
85% tot 115%; 100%
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Composite Overprint>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
*1 Geeft items aan die alleen verschijnen wanneer het juiste optionele product beschikbaar is voor gebruik of de juiste instelling is aangegeven.
829A-0RE