Środowisko systemowe

Skanowanie WSD
Windows 8.1
Windows 10
Wymagania systemowe dla usługi Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) *1
Windows
Internet Explorer 11
Microsoft Edge
Google Chrome
Mac OS
Safari 11 lub nowsza
Google Chrome
Kompatybilne oprogramowanie serwera z funkcją przekazywania poczty
Microsoft Exchange Server 2010
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
Postfix 2.10.1
Dovecot 2.2.10
Kompatybilne oprogramowanie serwera z funkcją odbierania poczty
Microsoft Exchange Server 2010
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
Postfix 2.10.1
Dovecot 2.2.10
Serwery plików, które są dostępne jako odbiorcy przesyłanych plików
FTP
Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0
Windows 8.1/Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10/Server 2016/Server 2019: Internet Information Services 10
Cent OS 7
Windows (SMB)
Windows 8.1
Windows 10
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Mac OS X 10.13
Mac OS X 10.14
Mac OS X 10.15
Cent OS 7
WebDAV
Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0
Windows 8.1/Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10/Server 2016/Server 2019: Internet Information Services 10
Mac OS X 10.13
Mac OS X 10.14
Mac OS X 10.15
Cent OS 7
Serwery Windows, za pomocą których można uzyskać dostęp do lokalizacji Zaawansowana przestrzeń
Serwer SMB
Windows Server 2012
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Serwer WebDAV
Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0
Windows Server 2016: Internet Information Services 10.0
Windows Server 2019
Komputery klienckie, które mogą uzyskać dostęp do Zaawansowana przestrzeń
Windows 8.1
Windows 10
Typy serwerów LDAP
Windows Server 2012 z Active Directory
Windows Server 2012 R2 z Active Directory
Windows Server 2016 z Active Directory
Windows Server 2019 z Active Directory
Wymagania systemowe dla Podręcznik użytkownika
Windows
Internet Explorer 9 lub nowszy
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Google Chrome (wyłącznie przeglądanie online)
Mac OS
Safari
Firefox
Google Chrome (wyłącznie przeglądanie online)
Linux
Firefox
iOS
Safari (wyłącznie przeglądanie online)
Android
Google Chrome (wyłącznie przeglądanie online)
*1 Przed zmianą ustawień urządzenia należy (z poziomu przeglądarki) zgodzić się na akceptację plików typu cookie i wykorzystywanie JavaScript.
829C-0Y5