Przywoływanie poprzednio wykorzystywanych ustawień kopiowania (Poprzednie ustawienia)

Można przywołać ostatnio wykorzystywane ustawienia kopiowania. Szczegóły dla przywołanych ustawień można zmienić przed rozpoczęciem kopiowania.
Trzy ostatnie zachowane w pamięci ustawienia nie są kasowane nawet po wyłączeniu głównego zasilania.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Poprzednie Ustawienia> na ekranie podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Wybierz ustawienie do przywołania i naciśnij na <OK>.
Jeżeli wykorzystane jest zarządzanie uwierzytelnianiem prywatnym, urządzenie przywołuje ustawienia określone w przeszłości przez użytkownika, który loguje się do urządzenia.
5
Naciśnij przycisk  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
Ustawienie łączenia bloków zadania*
Nie można przywrócić poprzednich zadań.
829C-088