Przydatne funkcje podczas wysyłania

W tym rozdziale opisano sposób wysyłania dokumentu o określonej godzinie i sposób zapisywania kopii faksu na zewnętrznym serwerze plików.
829C-090