Zespół główny

Nazwa
Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3835i / C3830i / C3826i / C3822i
Typ
Pulpit
Obsługiwane kolory
Pełny kolor
Rozdzielczość odczytu
600 dpi x 600 dpi
600 dpi x 300 dpi
300 dpi x 300 dpi
Rozdzielczość zapisu
1 200 dpi x 600 dpi
1 200 dpi x 1 200 dpi
Liczba odcieni
256
Dopuszczalne oryginały
Formaty oryginału
Do 297,0 mm x 431,8 mm*1
Rodzaje oryginału
Arkusze, książki oraz obiekty trójwymiarowe
Automatycznie wykrywane formaty oryginału
A3, A4, B4, B5, A4R, A5, B5R, B6, A5R, A6R
Rozmiar kopii/Papier do kopiowania
Formaty papieru
Margines
U góry: 4,0 mm
Po lewej: 2,5 mm
Po prawej: 0,0 mm lub więcej
U dołu: 2,5 mm
Gramatura papieru
Szuflada na papier: od 52 g/m² do 256 g/m²
Taca wielofunkcyjna:od 52 g/m² do 300 g/m²
Typ papieru
Czas rozgrzewania *2
Po włączeniu zasilania
Gdy dla opcji <Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania> wybrano ustawienie <Włącz>: 10 s*3
Gdy dla opcji <Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania> wybrano ustawienie <Wyłącz>: 30 s
Powrót z trybu uśpienia
10 sekund lub mniej
Czas otrzymania pierwszej kopii
imageRUNNER ADVANCE DX C3835i
Pełny kolor: 7,4 s
Czarno-biały: 5,5 s
imageRUNNER ADVANCE DX C3830i / C3826i / C3822i
Pełny kolor: 8,4 s
Czarno-biały: 6,1 s
Szybkość kopiowania *4
imageRUNNER ADVANCE DX C3835i
Pełny kolor: 35 arkuszy/min
Czarno-biały: 35 arkuszy/min
imageRUNNER ADVANCE DX C3830i
Pełny kolor: 30 arkuszy/min
Czarno-biały: 30 arkuszy/min
imageRUNNER ADVANCE DX C3826i
Pełny kolor: 26 arkuszy/min
Czarno-biały: 26 arkuszy/min
imageRUNNER ADVANCE DX C3822i
Pełny kolor: 22 arkuszy/min
Czarno-biały: 22 arkuszy/min
Powiększanie
Zwykły format papieru
400%, 200%, 141,4%, 100%, 70,7%, 50%, 25%
Błąd powiększenia bezpośredniego (100%)
Pionowo: ±0,80%
Poziomo: ±0,90%
Zmniejsz./powiększ.
25% do 400% (w przyrostach co 1%)
System podawania papieru/Pojemność
Szuflada na papier 1/Szuflada na papier 2
550 arkuszy (80 g/m² / 75 g/m²)/640 arkuszy (64 g/m²)*5
Taca wielofunkcyjna
100 arkuszy (80 g/m² / 75 g/m²)/120 arkuszy (64 g/m²)*6
Pojemność tacy wewnętrznej wyprowadzania
Drukowanie jednostronne
A4, B5, B5R, A5, A5R, A6R, LTR, STMT, STMTR i 16K: 250 arkuszy (75 g/m² / 64 g/m²)/220 arkuszy (80 g/m²)
305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, B4, A4R, 11” x 17”, LGL, LTRR, EXEC, 8K oraz 16KR: 100 arkuszy (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²)
Drukowanie dwustronne
A4, B5, B5R, A5, A5R, A6R, LTR, STMT, STMTR i 16K: 200 arkuszy (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²)
305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, B4, A4R, 11” x 17”, LGL, LTRR, EXEC, 8K oraz 16KR: 100 arkuszy (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²)
Liczba kopii
999 arkuszy
Źródło zasilania
220–240 V, prąd zmienny, 50/60 Hz, 5 A
Zużycie energii
Maksymalne zużycie energii
1 500 W
Gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia
0,8 W (gdy dla opcji <Pobór Energii w Trybie Czuwania> wybrano ustawienie <Niskie>)
Po wyłączeniu głównego zasilania
Gdy dla opcji <Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania> wybrano ustawienie <Wyłącz>: 0,3 W
Gdy dla opcji <Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania> wybrano ustawienie <Włącz>: 0,4 W
Wymiary
(szer. x głęb. x wys.)
565 mm x 722 mm x 897 mm (gdy podłączony jest Single Pass DADF-C)
565 mm x 719 mm x 891 mm (gdy podłączony jest DADF-BA)
565 mm x 692 mm x 788 mm (gdy podłączony jest Platen Cover-Y)
Gramatura
(bez pojemnika z tonerem)
Około 66,3 kg (gdy nie jest podłączony podajnik ani pokrywa szklanej płyty)
Maks. zajmowana przestrzeń
(szer. x głęb.)
894 mm x 722 mm (gdy podłączony jest Single Pass DADF-C)
894 mm x 719 mm (gdy podłączony jest DADF-BA)
894 mm x 692 mm (gdy podłączony jest Platen Cover-Y)
* Po rozszerzeniu tacy uniwersalnej.
Pojemność pamięci
RAM
Procesor główny: 2 GB
Procesor przetwarzania obrazu: 1 GB + 0,5 GB
Dysk pamięci masowej
Standard: 256 GB
Maksymalnie: 1 TB*7
Warunki eksploatacji
Temperatura: 10 °C do 30 °C
Wilgotność: od 20 % do 80 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
*1 Jeżeli używana jest funkcja <Faks>, <Skanuj i wyślij> lub <Skanuj i zapisz>, można skanować oryginały o rozmiarach do 301 mm x 424 mm (A3+) lub 283,4 mm x 435,8 mm (11x17+).
*2 Czas aktywacji różni się w zależności od środowiska pracy oraz warunków, w jakich urządzenie jest eksploatowane.
*3 Zanim będzie można korzystać z przycisków na ekranie dotykowym, trzeba odczekać 4 sekundy. W zależności od sytuacji, maszyna może nie uruchomić się szybko.
*4 Szybkość dla zwykłego papieru formatu A4 w przypadku drukowania jednostronnego jest mierzona w trakcie kopiowania ciągłego. Prędkość różni się w zależności od rozdzielczości wyjściowej oraz typu i formatu papieru. Prędkości na papierze mniejszego formatu może być niższa. Ponadto w trakcie kopiowania ciągłego może dojść do przestoju lub zmniejszenia szybkości pracy w celu dostosowania temperatury wewnątrz urządzenia lub zachowania optymalnej jakości druku.
*5 Folie przezroczyste: Do 100 arkuszy
Koperty ładowane pionowo: Do 25 koper w szufladzie na papier 1 lub do 45 mm wysokości w szufladzie na papier 2
*6 Jeden arkusz w przypadku papieru powlekanego (106 g/m² do 300 g/m²). Do 10 kopert. Wysokość stosu w przypadku papieru cienkiego, papieru grubego, papieru klejonego, kalki kreślarskiej, etykiet, kartek pocztowych i folii wynosi maksymalnie 11 mm.
*7 Opcjonalnie
829C-032