Wymiana modułu bębna

Kiedy zbliża się koniec okresu przydatności zespołu bębna do użytku, u dołu ekranu wyświetlany jest komunikat z prośbą o dokonanie wymiany zespołu bębna. Naciśnij ikonę w prawym, dolnym rogu ekranu i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami wymiany zespołu bębna.
Zespoły bębna należy przechowywać w ciemnym miejscu, tam gdzie nie będą narażone np. na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.
Przechowywanie zespołu bębna w zimnym pomieszczeniu, które jest następnie intensywnie ogrzewane lub w którym występują inne gwałtowne zmiany temperatury powoduje powstawanie kropli wody (kondensacja) wewnątrz zespołu.
Nie wolno zdejmować pomarańczowej pokrywy ochronnej przed wyświetleniem instrukcji polecającej wykonanie tej czynności w ramach wykonywanej operacji.
Aby uzyskać instrukcje dotyczące numeru modelu zespołu bębna, patrz Części zamienne.
Treść komunikatu z prośbą o dokonanie wymiany zespołu bębna wyświetlanego u dołu ekranu różni się zależnie od zawartej umowy.
Po zakończeniu wymiany zespołu bębna należy nacisnąć opcję <Zamknij>.

Procedura wymiany modułu bębna

1
Otwarcie przedniej pokrywy jednostki głównej.
2
Otwórz pokrywę zespołu bębna.
3
Wyciągnij zespół bębna.
Wyciągnij zespół bębna, przytrzymując go rękoma, tak jak pokazano na diagramie.
Nie wolno przechylać zespołu bębna. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować wysypanie się tonera znajdującego się w bębnie.
4
Wyjmij nowy zespół bębna z pudełka.
5
Zainstaluj nowy zespół bębna.
6
Zdejmij pokrywę ochronną.
Najpierw wepchnij do oporu suwak z prawej strony pomarańczowej pokrywy ochronnej w kierunku do tyłu urządzenia głównego i następnie wyciągnij pokrywę ochronną.
Po zdjęciu pokrywy ochronnej, sprawdź czy moduł bębna został całkowicie włożony do modułu głównego. Niewłożenie modułu bębna do końca wywoła awarię.
7
Zamknij pokrywę zespołu bębna.
8
Zamknij przednią pokrywę jednostki głównej.
Po zakończeniu wymiany, włóż zużyty zespół bębna do worka, w którym wcześniej znajdował się nowy zespół bębna i przechowaj do momentu odbioru przez lokalnego, autoryzowanego przedstawiciela firmy Canon.
829C-01R