Wymiana zasobnika z tonerem

Kiedy toner wyczerpie się lub zaczynie go brakować, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o przygotowanie nowego zasobnika z tonerem lub dokonanie wymiany zasobnika z tonerem. Należy przygotować nowy zasobnik z tonerem lub dokonać wymiany zasobnika z tonerem zgodnie z informacjami z wyświetlonego komunikatu.
Zasobników z tonerem nie należy wymieniać, zanim nie pojawi się komunikat informujący o konieczności ich wymiany.
Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych komunikatów, patrz Środki zaradcze w przypadku wyświetlenia każdego komunikatu.
Aby uzyskać informacje na temat numerów katalogowych zasobników z tonerem, patrz Części zamienne.
Można sprawdzić aktualną ilość pozostałego toneru. Sprawdzanie poziomu toneru

Procedura wymiany zasobnika z tonerem

W przypadku wymiany kilku zasobników z tonerem jednocześnie należy wymienić je w kolejności czarny, żółty, karmazynowy, cyjankowy.
1
Naciśnij .
Wykonanie tej czynności nie jest konieczne, gdy wyczerpał się czarny toner lub zabrakło wszystkich tonerów.
2
Otwarcie przedniej pokrywy jednostki głównej.
3
Wyciągnij zasobnik z tonerem.
Wyciągnij zasobnik z tonerem w kolorze, który podano na ekranie.
Należy chronić zasobnik z tonerem przed uderzeniami, nie narażając go na wstrząsy, które mogą spowodować wyciek tonera.
4
Wyjmij nowy zasobnik z tonerem z opakowania.
5
Trzymając nowy zasobnik z tonerem białą częścią skierowaną do góry, potrząśnij go w górę i w dół około 10 razy.
Potrząsanie zasobnika z tonerem wyrównuje toner znajdujący się w środku.
Zabrania się kierowania białej części zasobnika z tonerem w dół. Może to uniemożliwić prawidłowe podawanie tonera.
6
Zainstaluj nowy zasobnik z tonerem.
Przed zainstalowaniem zasobnika z tonerem upewnij się, że kolor zasobnika z tonerem i kolor wskazany w otworze w jednostce głównej są takie same.
Trzymając zasobnik z tonerem płaską stroną jego końcówki skierowaną w dół, całkowicie wsuń zasobnik z tonerem do jednostki głównej.
7
Zamknij przednią pokrywę jednostki głównej.
Jeśli drukowanie zostało przerwane, ponieważ skończył się toner, zostanie ono automatycznie wznowione po wymianie zasobnika z tonerem.
Nawet jeśli toner cyjankowy, karmazynowy lub żółty skończy się, można kontynuować drukowanie w trybie czarno-białym tak długo, jak nie zabraknie czarnego tonera, jednak jakość druku obniży się. Aby kontynuować drukowanie w trybie czarno-białym, nie należy wymieniać zasobnika z tonerem aż do zakończenia drukowania.
Jeśli kolor i gęstość druku różnią się po wymianie zasobnika z tonerem, należy wykonać regulację.
829C-01F