Uzupełnianie zszywek

Kiedy zszywki w urządzeniu wykańczającym skończą się, w prawym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlona ikona informująca o konieczności uzupełnienia zszywek. Naciśnij na tę ikonę i postępuj zgodnie z informacjami na ekranie, aby wymienić pojemnik ze zszywkami.
Kopie i wydruki mogą być wyprowadzane na wyposażenie opcjonalne podczas wymiany zszywek. Wyposażeniem opcjonalnym podłączonym do tego urządzenia należy się posługiwać z ostrożnością.
Aby uzyskać numer produktu pojemnika ze zszywkami, patrz Części zamienne.
Można sprawdzić aktualną ilość pozostałych zszywek.
Sprawdzanie pozostałej ilości zszywek i zszywek zeszytowych
829C-01J