Wnętrze

Czyszczenie płyty pyłoszczelnej

Należy użyć tego czyścika w czasie czyszczenia płyty pyłoszczelnej.

Zespół bębna

Odpowiada za nakładanie toneru na papier. Wymiana modułu bębna

Zasobnik tonera

Należy wymienić zasobnik, gdy toner będzie się w nim kończył. Wymiana zasobnika z tonerem

Zespół utrwalający

Ten element odpowiada za utrwalanie toneru na papierze. Sprawdź to, gdy papier się zablokował wewnątrz jednostki głównej. Papier blokuje się w zespole głównym

Zespół dupleksu

Jest to urządzenie umożliwiające drukowanie na obu stronach arkusza papieru. Należy je sprawdzić, jeżeli wewnątrz jednostki głównej doszło do zacięcia papieru. Papier blokuje się w zespole głównym

Pojemnik na zużyty toner

Gdy pojemnik na zużyty toner zapełni się tonerem, należy go wymienić. Wymiana pojemnika na zużyty toner
829C-009