Cassette Feeding Unit-AW

Umożliwia dodanie dwóch szuflad na papier. Ładowanie do opcjonalnych szuflad na papier papieru o różnych formatach umożliwia zmniejszenie pracy przy zamianie papieru.

Szuflada na papier

Załaduj papier. Podstawowa metoda ładowania papieru

Prawa dolna pokrywa

Pokrywę tę należy otwierać wtedy, gdy we wnętrzu urządzenia zablokuje się papier. Papier blokuje się w źródle papieru
Podczas ładowania papieru o różnym formacie do szuflady na papier należy wyregulować prowadnice.
Aby uzyskać informacje na temat dostępnych rozmiarów papieru, patrz Obsługiwane typy papieru.
829C-02H