Papier blokuje się w podajniku

Należy sprawdzić lokalizację zacięcia papieru na ekranie, a następnie postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć oryginał.

Jeśli zamontowano Dwustronny podajnik Single Pass (Single Pass DADF-C).

Single Pass DADF-C jest urządzeniem opcjonalnym.
1
Usuń oryginały z tacy podającej oryginały.
2
Sprawdź, czy oryginał zakleszczył się w pokrywie podajnika.
Pociągnij za dźwignię, aby otworzyć pokrywę.
Usuń oryginał.
Jeśli oryginał jest zacięty, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Jeśli nie można usunąć zaciętego oryginału, należy przejść do następnego kroku zamiast używać siły.
3
Sprawdź, czy oryginał nie zakleszczył się w tacce wyprowadzającej oryginał.
Przekręć zielone pokrętło w lewo.
Jeśli oryginał jest zacięty, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
4
Po usunięciu wszystkich zaciętych oryginałów zamknij pokrywę podajnika.
5
Podnieś podajnik. Jeśli oryginał jest zacięty, usuń go.
Podnieś podajnik.
Jeśli oryginał jest zacięty, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
6
Umieść podajnik w jego oryginalnym położeniu.
Należy w dalszym ciągu postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.
Zamykając podajnik, należy uważać, by nie narażać oczu na światło emitowane przez szklaną płytę roboczą.

Jeśli zamontowano Dwustronny podajnik Double Pass (DADF-BA).

DADF-BA jest urządzeniem opcjonalnym.
1
Usunąć wszelkie oryginały z tacy podającej oryginały.
2
Sprawdź, czy oryginał zakleszczył się w pokrywie podajnika.
Pociągnij za dźwignię, aby otworzyć pokrywę podajnika.
Jeśli oryginał jest zacięty, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
3
Sprawdź, czy oryginał nie zakleszczył się w tacce wyprowadzającej oryginał.
Przekręć zielone pokrętło w lewo.
Jeśli oryginał jest zacięty, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
4
Sprawdź, czy oryginał zakleszczył się w wewnętrznej pokrywie podajnika.
Otwórz wewnętrzną pokrywę podajnika.
Jeśli oryginał jest zacięty, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Zamknij wewnętrzną pokrywę podajnika.
5
Po usunięciu wszystkich zaciętych oryginałów zamknij pokrywę podajnika.
6
Podnieś podajnik i sprawdź, czy znajduje się pod nim zacięty oryginał.
Podnieś podajnik i sprawdź miejsce oznaczone literą .
Jeśli oryginał jest zacięty, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
7
Umieść podajnik w jego oryginalnym położeniu.
Należy w dalszym ciągu postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.
Zamykając podajnik, należy uważać, by nie narażać oczu na światło emitowane przez szklaną płytę roboczą.
829C-021