Zacięcia papieru w module wykańczania broszur

Potwierdzenie przed rozpoczęciem pracy
Jeśli na tacy broszur znajduje się papier, należy go usunąć.
1
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w module wykańczającym.
Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.
Podnieś wspornik papieru tacki wyprowadzającej w tacy głównej.
Obróć zielone pokrętło, aby podawać zablokowany papier do tacy głównej.
Jeśli papier wychodzi z wylotu tacy głównej, delikatnie wyciągnij papier w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
2
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w module dostarczania.
Otwórz wylotową prowadnicę dostarczającą ().
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Podnieś pierwszą klapę ().
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Umieść pierwszą klapę () w pierwotnym położeniu.
Umieść wylotową prowadnicę dostarczającą () w pierwotnym położeniu.
3
Obróć zielone pokrętło około 10 razy.
Jeśli pokrętło nie zostanie obrócone, zacięty papier może podrzeć się podczas wyciągania zespołu głowicy zszywającej.
4
Wysunąć moduł zszywania zeszytowego.
5
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w prowadnicy przezroczystej.
Otwórz przeźroczystą prowadnicę ().
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Umieść przezroczystą prowadnicę w jej oryginalnym położeniu.
6
Umieść zespół głowicy zszywającej w pierwotnym położeniu.
7
Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.
8
Otwórz pokrywę modułu bufora.
9
Sprawdź, czy papier jest zakleszczony.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
10
Zamknij pokrywę modułu bufora.
Należy w dalszym ciągu postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.
829C-026