Zablokowanie zszywek w module wewnętrznego wykańczania

1
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w tacce wyprowadzającej modułu wykańczania.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Jeżeli użytkownik korzysta z trybu zszywanie, nie należy usuwać bieżącego stosu papieru z tacy wyjściowej zanim zostanie zszyty. Po odblokowaniu papieru następujące wydruki zostaną dodane do bieżącego stosu.
2
Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.
3
Wyciągnąć zasobnik ze zszywkami.
Pociągnij zielony uchwyt na zasobniku na zszywki, aby zwolnić blokadę i unieś delikatnie zasobnik podczas wyciągania go na zewnątrz.
4
Wyjmij zakleszczone zszywki z kasety na zszywki.
Podnieś uchwyt kasety na zszywki.
Usuń wszystkie zacięte zszywki i odsłonięte zszywki.
Umieść gałkę kasety na zszywki w jej pierwotnym położeniu.
5
Przytrzymaj zielony uchwyt kasety na zszywki i wsuń ją do samego końca.
6
Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.
Może zostać automatycznie przeprowadzone zszywanie „na sucho” w celu zmiany położenia zszywek.
829C-02C