Regulacja balansu kolorów (wyłącznie Seria C5800)

Można wykonać precyzyjną regulację siły i zabarwienia zestawienia kolorów.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja) <Regulacja/Konserwacja> <Regulacja Jakości Obrazu> <Zestawienie Kolorów>.
2
Wybierz typ papieru.
3
Wyreguluj zestawienie kolorów.
4
Naciśnij <Dokładna reg. zabarw.>.
5
Wybierz kolor, który ma być dostosowany, a następnie wyreguluj zabarwienie.
6
Naciśnij <OK>.
829C-0W1