Korekcja niedopasowania kolorów

Jeśli kolory na wydruku są przesunięte, należy wykonać czynności opisane poniżej, aby wykonać korekcję niedopasowania kolorów.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Automatyczna Korekcja Niedopasow. Koloru>.
2
Naciśnij <Start>.
829C-0UU