Regulacja pozycji składania papieru

Zginając papier przy użyciu opcji z funkcji zginania i pozycja zginania różni się od oczekiwanej, można dokonać dokładnej regulacji pozycji zginania.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>  <Regulacja pozycji zaginania>.
2
Wybierz format papieru, który chcesz wyregulować.
3
Wyreguluj pozycję składania.
4
Naciśnij <OK>.
829C-0W4