Imaging

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Image Orientation>
<Auto>, <Vertical>, <Horizontal>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Zoom Mode>
<Off>, <Auto>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Print Position>
<Auto>, <Center>, <Top Left>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Show Warnings>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Matching Method>
<General>, <Perceptual>, <Colorimetric>, <Vivid Photo>, <Download Profile>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Photo Correct.(Color Only)>
<Photo Optimizer PRO>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Red-Eye Correction>
<Red-Eye Correction>: <On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Red-Eye Correction Level>: <Weak>, <Standard>, <Strong>
<Face Brightener>
<Face Brightener>: <On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Face Brightener Level>: <Weak>, <Standard>, <Strong>
<Halftones>
<Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings for Printer Settings
<Gray Compensation>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
*1 Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy jest dostępne do użycia odpowiednie urządzenie opcjonalne lub wprowadzone zostały właściwe ustawienia.
829C-0RF