PDF

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge/Reduce to Fit Size>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<N on 1>
<Off>, <2 on 1>, <4 on 1>, <6 on 1>, <8 on 1>, <9 on 1>, <16 on 1>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Comment Print>
<Off>, <Auto>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Line Refinement>
<On>, <On (Slim)>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Pure Black Text>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Pure Black Graphics>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Black Overprint>*1
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<RGB Source Profile>
<sRGB>, <Gamma 1.5>, <Gamma 1.8>, <Gamma 2.4>, <None>, <Download Profile>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<CMYK Simulation Profile>
<JapanColor(Canon>, <US Web Ctd(Canon>, <Euro Standard>, <None>, <Download Profile>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Use Grayscale Profile>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Output Profile>
<Text>: <Normal>, <Photo>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Download Profile>
<Graphics>: <Normal>, <Photo>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Download Profile>
<Image>: <Normal>, <Photo>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Download Profile>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Matching Method>
<Perceptual>, <Saturation>, <Colorimetric>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion>
<Grafiki>: <Rozdzielczość>, <Stopniowanie>, <Błąd rozpra. światła>
<Obraz>: <Rozdzielczość>, <Stopniowanie>, <Błąd rozpra. światła>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings for Printer Settings
<Brightness>*1
85% do 115%; 100%
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Composite Overprint>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
*1 Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy jest dostępne do użycia odpowiednie urządzenie opcjonalne lub wprowadzone zostały właściwe ustawienia.
829C-0RH