XPS

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Matching Method>
<General>, <Perceptual>, <Colorimetric>, <Vivid Photo>, <Download Profile>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Photo Correct.(Color Only)>
<Photo Optimizer PRO>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Red-Eye Correction>
<Red-Eye Correction>: <On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Red-Eye Correction Level>*1: <Weak>, <Standard>, <Strong>
<Face Brightener>
<Face Brightener>: <On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Face Brightener Level>*1: <Weak>, <Standard>, <Strong>
<Halftones>
<Text>: <Gradation>, <Resolution>, <Error Diffusion>
<Grafiki>: <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>, <Błąd rozpra. światła>
<Obraz>: <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>, <Błąd rozpra. światła>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings for Printer Settings
<Gray Compensation>
<Text>: <On>, <Off>
<Grafiki>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Obraz>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<Text>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
<Grafiki>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
<Obraz>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
*1 Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy jest dostępne do użycia odpowiednie urządzenie opcjonalne lub wprowadzone zostały właściwe ustawienia.
829C-0RJ