Instalacja sterowników

Należy zainstalować na komputerze sterownik drukarki, sterownik faksu, sterowniki dla pozostałych opcji systemu, a także powiązane oprogramowanie.
1
Przygotuj się przed rozpoczęciem instalacji.
Zamontuj do urządzenia wyposażenie opcjonalne (Wyposażenie opcjonalne).
Zainstaluj sterowniki i oprogramowanie pobierając je ze strony internetowej firmy Canon właściwej dla Twojego kraju/regionu, dostępnej pod adresem URL (https://global.canon/en/support/).
Aby zainstalować sterowniki i/lub oprogramowanie dla systemu z dołączoną płytą CD-ROM, włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM komputera.
Najnowsze wersje sterowników i oprogramowania są przekazywane do witryny internetowej firmy Canon po ich udostępnieniu. Należy pobrać potrzebne komponenty po sprawdzeniu środowiska operacyjnego urządzenia.
Niektóre funkcje sterowników i oprogramowania mogą być niedostępne w zależności od modelu lub środowiska operacyjnego używanego urządzenia.
Niektóre sterowniki mogą nie być w pełni kompatybilne z używanym systemem operacyjnym. Należy sprawdzić zgodność sterowników z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych w witrynie internetowej firmy Canon.
2
Przeprowadź instalację sterowników.
Szczegółowe informacje na temat procesu instalacji można znaleźć w instrukcjach obsługi używanych sterowników i oprogramowania.
Jeżeli komunikacja za pośrednictwem danego adresu IP nie jest dozwolona w menu <Ustawienia Zapory Ogniowej>, nie można zainstalować sterownika. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Określanie adresów IP dla ustawień zapory (Firewall)”.
Jeżeli po zainstalowaniu sterownika komunikacja przy użyciu adresu IP komputera, na którym zainstalowano sterownik, nie jest dozwolona w menu <Ustawienia Zapory Ogniowej>, nie można drukować ani wysyłać faksów za pomocą tego komputera.
829C-04X