Łączenie z innymi urządzeniami

Urządzenie może zostać podłączone do komputera (serwer Windows) lub Zaawansowana przestrzeń innej drukarki wielofunkcyjnej Canon w obrębie tej samej sieci. Urządzenie może drukować/przesyłać dane zapisane w podłączonym serwerze Windows lub Zaawansowana przestrzeń. I odwrotnie, inne drukarki wielofunkcyjne mogą uzyskiwać dane z Zaawansowana przestrzeń tego urządzenia.
Aby podłączyć urządzenie do miejsca zapisywania innej drukarki wielofunkcyjnej, konieczne jest skonfigurowanie ustawień tej drukarki. Ustawianie publicznej Zaawansowana przestrzeń
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Sieciowe>.
3
Określ poszczególne elementy.
Rejestracja drukarek wielofunkcyjnych do podłączenia
Zarejestruj serwer Windows lub Zaawansowana przestrzeń innych drukarek wielofunkcyjnych do podłączenia.
1
Naciśnij <Ustawienia Miejsca Sieciowego>  <Zapisz>.
2
Wprowadź niezbędne informacje i naciśnij na <OK>.
<Nazwa>
Wprowadź nazwę Zaawansowana przestrzeń do podłączenia. Wprowadź prostą nazwę, ponieważ będzie ona wyświetlana na liście, podczas uzyskiwania dostępu.
<Protokół>
Wybierz <SMB> lub <WebDAV>, w zależności od tego, czy serwer Windows lub Zaawansowana przestrzeń odbiorcy jest udostępniona jako serwer SMB lub WebDAV.
<Lokalizacja>/<Nazwa hosta>
<Lokalizacja> jest wyświetlane, jeżeli wybierzesz <SMB> oraz <Nazwa hosta> jest wyświetlane, jeżeli wybierzesz <WebDAV> dla ustawień protokołu.
Wprowadź adres w <Lokalizacja> jako \\ (nazwa hosta lub adres IP) \share do połączenia z przestrzenią publiczną lub też \\ (nazwa hosta lub adres IP) \users aby podłączyć się z przestrzenią prywatną.
Wprowadź adres w <Nazwa hosta> zaczynając od https:// (nazwa hosta lub adres IP) i naciśnij na <Dalej>. Następnie, wprowadź / share dla przestrzeni publicznej lub / users dla przestrzeni prywatnej w <Ścieżka katalogu>.
Nie należy rejestrować nic poza Zaawansowana przestrzeń innego urządzenia serii imageRUNNER ADVANCE lub otwieranym zewnętrznie serwerem Windows, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
Kontrola protokołów komunikacji
Weryfikacja certyfikatu podczas łączenia
829C-053