Registracija večjega števila prejemnikov v skupino

Več ciljev, registriranih v imeniku (Registriranje prejemnikov v imeniku), je mogoče združiti v skupino. To funkcijo lahko uporabite za istočasno pošiljanje dokumentov in varnostno kopiranje podatkov, ker je v isti skupini mogoče registrirati različne vrste ciljev. V eni skupini lahko na primer registrirate e-poštne naslove in naslove IP datotečnega strežnika.
Če želite registrirati skupino, ki vsebuje cilje za vašo lastno uporabo, se morate prijaviti v napravi. Prijava v napravo
Novih naslovov ne morete registrirati v skupinski naslov. Cilje v imeniku registrirajte vnaprej.
V skupino je mogoče združiti samo cilje na istem seznamu naslovov. Ciljev, registriranih na različnih seznamih naslovov, ni mogoče združiti v skupino.
Za naslov skupine je mogoče registrirati do 256 ciljev.
Ker se vsak vnos naslova obravnava kot posamezni vnos, se vnos številke faksa in vnos naslova skupine štejeta kot dva ločena vnosa.
1
Pritisnite <Nastavitve prej./posred.>. Zaslon <Domov>
2
Pritisnite <Registracija prejemnikov>.
3
Pritisnite <Registracija novega prej.>.
4
Pritisnite <Skupina>.
5
Na spustnem seznamu z naslovi izberite, kje želite registrirati skupino.
Skupino lahko ustvarite s cilji, registriranimi na izbranem seznamu naslovov. Če na primer izberete <Imenik 2>, v skupino ne morete dodati cilja, registriranega v <Imenik 1>. Ustvarjena skupina se registrira na seznamu naslovov, ki ga izberete v tem koraku.
Če želite registrirati skupino, ki vsebuje cilje za vašo lastno uporabo, izberite <Osebni imenik>.
Če želite registrirati cilje v skupini, ki jo lahko ureja samo skrbnik, izberite <Imenik za admin.>.
6
Pritisnite <Ime>  enter vnesite ime skupine in pritisnite <OK>.
7
Izberite cilje, ki jih želite vključiti v skupino.
1
Pritisnite <Dodaj iz Imenika>.
2
Izberite cilje, ki jih želite registrirati v skupini, in pritisnite <OK>.
Spustni seznam vrste prejemnika
Izberite (e-pošta), (faks), (I-faks) ali  (datoteka), če želite filtrirati cilje, prikazane na seznamu naslovov (). Pritisnite <Vse>, če želite prikazati vse registrirane cilje.
<Podrobn./Sprem.>
Izberite cilj in pritisnite <Podrobn./Sprem.>, če želite preveriti nastavitve cilja. Pritisnite <OK>, če se želite vrniti na prejšnji zaslon.
Seznam ciljev
Prikazani so cilji, registrirani na seznamu naslovov, ki ste ga izbrali v 6. koraku. Na seznamu izberite cilje, ki jih želite registrirati v skupini.
Če se cilji upravljajo s številkami za dostop, niso prikazani na seznamu, razen če pritisnete številko za dostop (Omejevanje dostopa do ciljev, registriranih v imeniku) po tem, ko pritisnete <Dostopna št.>.
Gumb s prvo črko
Izberite alfanumerični gumb za prvi znak imena cilja. Pritisnite <Vse>, če želite prikazati vse registrirane cilje.
<Iskanje po imenu>
Vnesite ime prejemnika. Znova pritisnite <Iskanje po imenu>, če se želite vrniti na prejšnji zaslon.

8
Pritisnite <OK>  <Zapri>.
Če se cilji upravljajo s številkami za dostop, vnesite številko za dostop (Omejevanje dostopa do ciljev, registriranih v imeniku) po tem, ko v 8. koraku pritisnete <Naprej>.
Če poskušate poslati v datotečni strežnik, kjer je možnost <Potrditev pred oddajo> nastavljena na <Da>, se prikaže zaslon s pozivom za vnos uporabniškega imena in gesla. V tem primeru vnesite predhodno nastavljeno geslo. Če želite datotečni strežnik registrirati za naslov skupine, možnost <Potrditev pred oddajo> nastavite na <Ne>. Ne morete poslati na naslov skupine, ki vključuje datotečni strežnik, kjer je možnost <Potrditev pred oddajo> nastavljena na <Vklj.>.
8376-05K