Prilagajanje zaslona z osnovnimi funkcijami

Gumbe za nastavitve, ki so prikazani na zaslonih z osnovnimi funkcijami (za kopiranje, pošiljanje faksov in optično branje), je mogoče spremeniti z drugimi gumbi za nastavitve v <Opcije>. S pogosto uporabljenimi gumbi za nastavitve na zaslonu z osnovnimi funkcijami lahko učinkoviteje uporabljate funkcije. Poleg tega lahko prikažete različen zaslon z osnovnimi funkcijami, prilagojen za posameznega uporabnika.
Zaslon z osnovnimi funkcijami kopiranja
Zaslon z osnovnimi nastavitvami faksa
Zaslon z osnovnimi nastavitvami optičnega branja
 Gumbi, ki jih je mogoče zamenjati
Primer: Zaslon z osnovnimi funkcijami kopiranja
1
Pritisnite <Kopiranje> in pritisnite . Zaslon <Domov>
2
Pritisnite <Registracija bližnjic do opcij>.
\
3
Izberite gumb, ki ga želite zamenjati.
Gumbi, ki so prikazani tukaj, so trenutno prikazani na zaslonu z osnovnimi funkcijami. Gumbi, izbrani v tem koraku, ne bodo prikazani na zaslonu z osnovnimi funkcijami.
4
Izberite gumb, ki ga želite prikazati na zaslonu z osnovnimi funkcijami, in pritisnite <OK>.
Če gumba ne želite prikazati, pritisnite <Nedodeljeno>.
Za funkcijo kopiranja lahko konfigurirane priljubljene nastavitve registrirate kot bližnjico v <Programirane nast. Priljubljeno>.
5
Pritisnite <OK>.
Z zamenjavo z gumbom, izbranim v 3. koraku, je novi gumb, izbran v 4. koraku, prikazan na zaslonu z osnovnimi funkcijami.
Število elementov nastavitev na zaslonu z osnovnimi funkcijami in mesto prikaza se razlikujeta glede na funkcije.
Bližnjični gumb ni prikazan, če je kot bližnjica nastavljeno <Nedodeljeno>.
Omejitev števila bližnjic za <Opcije>, ki jih lahko registrirate, je naslednja.
Kopiranje: 5
Faks: 4
Optično branje in pošiljanje: 2
Registracija v <Nastavitve Priljubljeno>
V <Nastavitve Priljubljeno> lahko registrirate pogosto uporabljene postopke kopiranja ter pogosto določene cilje in nastavitve za optično branje. Za dodatne informacije glejte Registriranje kombinacije pogosto uporabljenih funkcij.
Spreminjanje privzete nastavitve na zaslonu z osnovnimi funkcijami
Ko spremenite nastavitve za posamezno funkcijo, lahko trenutne nastavitve registrirate kot privzete na zaslonu z osnovnimi funkcijami tako, da pritisnete  in nato <Sprem. privzetih nastavitev>. Če se v napravo prijavite z upravljanjem osebnega preverjanja pristnosti (Prijava v napravo), preden izvedete to nastavitev, se registrira kot vaša osebna privzeta nastavitev (Seznam elementov, ki jih je mogoče prilagoditi).
8376-054