Prilagajanje barve

Ločeno prilagodite gostote rumene, magente, cijan in črne.
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Domov>
3
Pritisnite <Opcije> na zaslonu z osnovnimi nastavitvami kopiranja. Zaslon z osnovnimi nastavitvami kopiranja
4
Pritisnite <Barvno ravnovesje>.
5
Za vsako barvo pritisnite <-> ali <+>, da prilagodite barvno ravnovesje.
6
Pritisnite <Natančna nast.gostote> in po potrebi opravite druge spremembe.
Izberite barvo in z gumbom <-> ali <+> prilagodite njeno gostoto po območju gostote. Ko prilagoditev opravite, pritisnite <OK>.
7
Pritisnite <OK> <Zapri>.
8
Pritisnite  (Start).
Kopiranje se začne.
Po prilagoditvi lahko registrirate do štiri nastavitve. Po prilagoditvi barve pritisnite <Priklic/Registr.> izberite gumb od <C1> do <C4> pritisnite <Registracija> <Da> <OK>.
Za priklic registriranih nastavitev pritisnite <Priklic/Registr.>, izberite gumb in pritisnite <OK>.
Imena gumbov od <C1> do <C4> lahko spremenite. Izberite gumb, ki mu želite spremeniti ime, pritisnite <Preimeno vanje> in vnesite novo ime.
Če želite izbrisati registrirane nastavitve, izberite gumb pritisnite <Brisanje> <Da>.
8376-065