Tehnični podatki za strojno opremo

V tem poglavju so tehnični podatki glavne enote in izbirne opreme tega izdelka. Upoštevajte, da se ti podatki lahko spremenijo brez obvestila zaradi izboljšanja izdelkov ali prihodnjih izdaj.
Če želite preveriti specifikacije sistema za ta izdelek, glejte Tehnični podatki naprave.

Specifikacije naprave

Specifikacije dodatne opreme

8376-02K