2-stranski dvojni ravnalni podajalnik

Indikator vloženega originala

Indikator se prižge, ko vložite originale v podstavek za dodajanje originalov.

Pokrov podajalnika

Če odstranjujete papir, ki se je zagozdil v podajalniku, odprite ta pokrov. Zastoji papirja v podajalniku

Drsni vodili

Prilagodite ti vodili glede na širino izvirnika.

Podstavek za podajanje izvirnikov

Izvirniki, ki jih položite sem, so samodejno podajani v podajalnik. Če sta naložena dva lista ali več, je izvirnike mogoče optično brati neprekinjeno. Polaganje izvirnikov

Območje optičnega branja v podajalniku

Izvirniki, ki jih vložite v podajalnik, so optično prebrani v tem območju.

Kopirno steklo

Pri optičnem branju knjig, debelih izvirnikov, tankih izvirnikov in drugih izvirnikov, ki jih ni mogoče optično prebrati s podajalnikom, položite izvirnike na kopirno steklo. Polaganje izvirnikov

Zapora izvirnikov

Rahlo pridržuje izvirnike, da so urejeno zloženi. Položaja vam ni treba nastavljati ročno.

Podstavek za odlaganje izvirnikov

Na ta podstavek so odloženi optično prebrani izvirniki.

Indikator odloženega izvidnika

Ta indikator zasveti, ko pustite izvirnike v podstavku za odlaganje izvirnikov. Tako preprečuje, da bi izvirnike pustili v podstavku za odlaganje. Ko so vsi izvirniki odloženi, nekajkrat utripne.
Če na kopirno steklo postavite debel izvirnik, ne pritiskajte premočno na podajalnik.
Na območje odlaganja originalov ne postavljajte raznih predmetov. S tem lahko poškodujete izvirnike.
Podajalnik in kopirno steklo redno čistite, da zagotovite ustrezne rezultate tiskanja. Redno čiščenje
8376-00A