Copy Tray-T

Uporabite lahko naslednje funkcije končne obdelave.
Zbiranje
Izpisi so zbrani v komplete in urejeni po zaporedju strani v dokumentu.
Združevanje
Vsi natisi iste strani izvirnika so združeni v komplete.
Sukanje za 90 stopinj
Vsaka skupina izpisov je menjanje zasukana v različnih smereh.
Funkcijo zasuka za 90 stopinj lahko uporabite le, če sta z napravo povezana tako Inner 2way Tray-M kot tudi Copy Tray-T.

Podstavek za odlaganje

Izpisi se odlagajo v ta podstavek.

Pomožni podstavek

Izvlecite podaljšek podstavka, če izpisujete na večje formate papirja.
8376-02C