Samodejna izbira ustreznega vira papirja za določeno funkcijo

Viri papirja, pri katerih je možnost <Avtomatska izbira izvora papirja> nastavljena na <Vklj.>, bodo samodejno izbrani, če je možnost <Izbira papirja> nastavljena na <Avto>. Viri papirja, pri katerih je možnost <Avtomatska izbira izvora papirja> nastavljena na <Izklj.>, ne bodo izbrani, če jih ne izberete ročno.
Če želite, da je vir papirja samodejno izbran, morate za posamezni vir papirja izbrati eno od naslednjih vrst papirja.
Enostransko tiskanje: Tanek*1, navadni, reciklirani, težek*1, barvni*1 (z belo)
Dvostransko tiskanje: Tanek*1, navadni, reciklirani, težek*1, barvni*1 (z belo)
*1 Na voljo je samo papir, na katerega je mogoče tiskati na obeh straneh. Za dodatne informacije glejte Papir, primeren za 2-stransko kopiranje/2-stransko tiskanje.
Če je razmerje kopiranja nastavljeno na <Avto>, se vir papirja ne izbere samodejno.
Če je nastavljen eden od naslednjih načinov, se vir papirja ne izbere samodejno.
Brošura
N na 1, kopiranje osebnega dokumenta
Rotacijsko sortiranje, rotacijsko grupiranje
Izbrati je treba vsaj en vir papirja. Vendar ne morete samo večnamenskega pladnja nastaviti na <Vklj.>.
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve dodajanja papirja>  <Avtomatska izbira izvora papirja>.
3
Izberite ustrezno funkcijo.
<Drugo> omogoča nastavitve za vir papirja, ki se uporablja za tiskanje poročil.
4
Izberite <Da> za vsak vir papirja, za katerega želite, da se izbere samodejno.
Če ste v 3. koraku izbrali <Kopiranje>
Nastavite, ali želite, da se upošteva izbor barve.
Če potrdite polje <Upoštevanje barve>, naprava samodejno preklaplja med virom papirja za barvno kopiranje/tiskanje in virom papirja za črno-belo kopiranje/tiskanje glede na nastavitve, določene v razdelku <Avtomatska izbira izvora papirja na osnovi barve>.
Če ste v 3. koraku izbrali <Tiskalnik>
Izberite, ali želite več virov papirja združiti v skupino. Če je določeno združevanje virov papirja v skupino, se v skupini pri tiskanju samodejno izvede izbira vira papirja, če določite kateri koli vir papirja, ki je v tej skupini. Če želite določiti združevanje virov papirja v skupino, izberite potrditveno polje <Upor.Skup.>, pritisnite <Sprem.>, da izberete skupino, v katero želite dodati posamezni vir papirja, in pritisnite <OK>.
Če med tiskanjem zmanjka papirja in je papir iste velikosti vstavljen vodoravno (A4R in LTRR) v drug vir, nastavljen za samodejno izbiro, se postopek razlikuje glede na funkcijo, kot je navedeno spodaj.
<Kopiranje>, <Tiskalnik> in <Dostop do shranjenih datotek>: Naprava preneha tiskati in ne preklopi na vir papirja, ki je vstavljen vodoravno.
Funkcije, ki niso zgornje funkcije: Naprava preklopi na vir papirja, ki je vstavljen vodoravno, in nadaljuje tiskanje.
5
Pritisnite <OK>  <OK>.
8376-014