Določanje velikosti in vrste papirja v večnamenskem podajalniku

Če je možnost <Način podaj. pap. za opravila goniln. tisk. z VN podst.> nastavljena na <Način A (Prioriteta nastavitev gonilnika tiskalnika)>, so nastavitve gonilnika tiskalnika prioritetne, če je kot vir papirja za opravila iz gonilnika tiskalnika nastavljen večnamenski pladenj.
Če se velikost in vrsta papirja, navedena v gonilniku tiskalnika, ne ujema s papirjem, ki je dejansko naložen v večnamenski pladenj, lahko pride do zastoja papirja v večnamenskem pladnju.
1
Papir naložite na večnamenski pladenj. Vlaganje papirja v večnamenski podstavek
Prikaže se zaslon za določanje velikosti in vrste papirja.
2
Vnesite velikost papirja.
Ko nalagate papir standardne velikosti, je velikost papirja samodejno zaznana. Velikosti papirja za samodejno zaznavanje je mogoče določiti na velikost A/B, velikost v palcih ali velikost A/K. <Skupina velik. pap. za Avto prepoznavo v kaseti>
Če je prikazana velikost papirja drugačna od velikosti naloženega papirja, papir morda ni naložen pravilno. Znova naložite papir.
Tudi če je papir vstavljen pravilno, nekatere manjše standardne velikosti morda ne bodo ustrezno zaznane. V tem primeru pritisnite <Standardna velikost> in izberite velikost papirja. Velikosti papirja, ki jih je mogoče samodejno zaznati
Če pritisnete <Priljubljeni papir> in pogosto uporabljeno velikost papirja registrirate za gumbe, jih lahko prikličete s preprostim pritiskom. Registracija pogosto uporabljene velikosti in vrste papirja za večnamenski pladenj
Nalaganje papirja standardne velikosti
Če naložite papir velikosti po meri
Nalaganje ovojnic
3
Pritisnite <Sprem.> v možnosti <Tip papirja>.
4
Izberite vrsto papirja in pritisnite <OK>.
Če je izbrana možnost <Navadni>, lahko pritisnete <Nastavitve teže nav. papirja>, če želite izbrati težo papirja.
Če vstavljena vrsta papirja ni prikazana, pritisnite <Podrobne nastav.>, da jo izberete na seznamu.
Če vrsta vstavljenega papirja ni prikazana na zaslonu s podrobnimi nastavitvami, jo lahko registrirate na seznamu vrst papirja. Nastavitve nadzora vrste papirja
Ovojnice kot vrste papirja ni mogoče izbrati na zaslonu s podrobnostmi možnosti <Tip papirja>. Če želite kot vrsto papirja izbrati ovojnico, vrsto papirja registrirajte v <Registr. priljubljenega papirja (Večnam. podstavek)>, nato v 2. koraku pritisnite <Priljubljeni papir>  gumb, za katerega ste registrirali ovojnico kot vrsto papirja  <OK>. Registracija pogosto uporabljene velikosti in vrste papirja za večnamenski pladenj
5
Pritisnite <OK>.
Če je prikazan zaslon, ki ni zaslon za določanje velikosti in vrste papirja
Če je prikazano sporočilo s pozivom, da prilagodite vodilo za papir, znova prilagodite širino vodila za papir in pritisnite <OK>.
8376-010